Yhdistys ja asukas: vaikuta Keski-Suomen hyvinvointiohjelmaan 9.5.2021 mennessä

Yhdistys ja asukas: vaikuta Keski-Suomen hyvinvointiohjelmaan 9.5.2021 mennessä

Ohjelmaan pyydetään nyt asukkaiden ja yhdistysten näkemyksiä ja kommentteja. Avoimiin kyselyihin voi vastata 9.5.2021 saakka.

Suomen hallituksen lakiesitys hyvinvointialueista velvoittaa maakuntia tai tulevia hyvinvointialueita laatimaan hyvinvointikertomuksen sekä -suunnitelman. Keski-Suomen hyvinvointiohjelman työstämisestä vastaavat Keski-Suomen soteuudistuksen hankkeet.

Asukkaiden ja yhdistysten kommentoitavaksi avattua ohjelmaa on työstetty Keski-Suomen Hyvinvointiryhmässä. Ryhmässä on mukana laaja kokoonpano eri tahojen edustajia mm. kunnista, järjestöistä ja oppilaitoksista.

Hyvinvointiryhmä on nostanut Keski-Suomen ohjelmalle viisi kärkeä, jotka perustuvat kansallisiin hyvinvointimittareihin ja niiden pohjalta tehtyyn analyysiin:

1.    Hyvinvointi investointina ja elinvoimana
2.    Hyvinvointia lähiympäristöstä ja yhteisöllisyydestä
3.    Vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva asukas
4.    Työ- ja työllistymiskyvyn edistäminen
5.    Väestörakenteen muutoksen ennakointi ja siihen reagointi

Vaikuta vastaamalla kyselyyn

Keski-Suomen asukkailta ja järjestöiltä pyydetään nyt arvokkaita näkemyksiä hyvinvointiohjelman painopisteistä ja sisällöstä. Keski-Suomen hyvinvointiohjelma hyväksytään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa (06/2021) ja Keski-Suomen maakuntavaltuustossa (loppuvuosi 2021).

Tutustu ensin Keski-Suomen hyvinvointiohjelman 2021-2024 luonnosversioon Innokylässä.

Kyselyt ovat avoinna 26.4.-9.5.2021. 

Lisätietoja

Keski-Suomen soteuudistuksen tiedote kyselyistä 26.4.2021 (linkki toiselle sivustolle).

Nina Peränen, projektipäällikkö, Keski-Suomen soteuudistus / Jyväskylän kaupunki, p. 050 312 5428, nina.peranen@jyvaskyla.fi