Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtionavustustoiminnan sanastoksi

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtionavustustoiminnan sanastoksi

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi –hankkeessa valmistellusta luonnoksesta valtionavustustoiminnan sanastoksi. Lausuttavana on valmistellun sanaston toinen valmistunut osa, joka saadun asiantuntijapalautteen käsittelyn jälkeen täydentää aiemmin valmistunutta sanaston osaa. Valtionavustustoiminnan sanastossa määritellään valtionavustustoimintaa koskevat käsitteet ja annetaan valtakunnalliset termisuositukset.

Tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa yli 90 valtionapuviranomaisen käyttämät käsitteet. Sanaston avulla myös valtionavustusten hakijat voivat vahvistaa ymmärrettävää ja yhdenmukaista valtionavustusviestintää. Yhteisten käsitteiden avulla on mahdollista myös yhtenäistää valtionavustustoiminnasta kerättävää tietoa ja osoittaa siten avustetulla toiminnalla aikaan saatuja vaikutuksia. Toiveena on, että sekä valtionapuviranomaiset että valtionavustusten hakijat tutustuvat termisuosituksiin ja ottavat yhdessä määritellyt käsitteet käyttöön viestinnässään ja vuorovaikutuksessaan.

Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta sanastosta kommentoivana olevaan osaan kokonaisuutena että sen osiin tai kieliversioihin.

Lausuntoaikaa on 23.4.2021 saakka lausuntopalvelussa.