Auta kehittämään tekoälyä terveydenhoidossa, vastaa Aalto-yliopiston kyselytutkimukseen

Auta kehittämään tekoälyä terveydenhoidossa, vastaa Aalto-yliopiston kyselytutkimukseen

Aalto-yliopiston tutkimuksessa kehitetään tekoälyä tukemaan potilas- ja vammaisryhmien sekä muiden väestöryhmien hoitoa ja hyvinvointia. Tutkimuskyselyyn etsitään vastaajia!

Tutkimus tarjoaa osallistujalle kiinnostavan mahdollisuuden arvioida erilaisia terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyviä tilanteita sekä omaa suhtautumista niihin. Sen avulla selvitetään, miten ihmiset tulkitsevat erilaisia terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyviä tilanteita.

Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on erityisen arvokasta saada kyselyvastauksia nyt, kun eletään koronaviruksen johdosta poikkeusoloissa ja on korostunut tarve kartoittaa ja tukea ihmisten hyvinvointia. Kysely tarjoaa mahdollisuuden kertoa myös koronavirukseen liittyvistä kokemuksista. Löytyisikö sinun yhteisösi piiristä vastaajia?

Saadut vastaukset ovat hyvin arvokkaita, sillä ne auttavat luomaan uusia keinoja tulkita ja huomioida eri potilas- ja vammaisryhmien yksilöllisiä tarpeita ja toiveita terveyspalveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Tutkimuksessa huolehditaan kerättävien tietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta tarkasti. Kyselyn alussa esitellään yksityiskohtainen tietosuojailmoitus, johon pyydetään vastaajan hyväksyntä.

Kyselyssä pyydetään tulkitsemaan ja arvioimaan kuviteltuja tilanteita, joita esitetään tekstien, kuvien ja videoiden avulla. Vastauksia kerätään myös elämäntilanteesta, elämänlaadusta sekä terveydentilasta.

Kyselyyn voi vastata helposti älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Linkki kyselytutkimukseen https://ilmaisu.cs.aalto.fi/tutkimus/osallistu/avain-XE4WKP-KFP3Y6DATV

Tutkimuksen toteuttavina tutkijoina ovat tekniikan tohtori Lauri Lahti ja professori Marko Nieminen Aalto-yliopiston tietotekniikan laitokselta. Tutkimusyhteistyössä on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessoreita, mutta THL ei ole organisaationa mukana tässä tutkimuksessa. Tutkimusta koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen lauri.lahti@aalto.fi.

Asiasanat

kysely, tutkimus, osallistu, kehittäminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, terveydenhoito, potilas- ja kansanterveysjärjestöt, vammais- ja kansanterveysyhdistykset,