Kipinää Kehity järjestöammattilaisena -koulutuksesta!

Kipinää Kehity järjestöammattilaisena -koulutuksesta!

Ha­luatko ke­hit­tyä jär­jes­töam­mat­ti­lai­se­na, löy­tää uu­sia nä­kö­kul­mia jär­jes­tö­työ­hön ja ver­kos­toi­tua? Toivotko, että voit nivoa opintosi nykyiseen tai tulevaan työhösi?

Kehity järjestöammattilaisena 13 op -osaamiskokonaisuus (avoin amk) on juuri sinulle! Se sisältää kolme osaa, jotka on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille sekä järjestötyöhön ja/tai yhteisöpedagogikoulutukseen hakeutuville osallistujille. Opinnoissa vahvistetaan järjestötyön tietoperustaa ja ymmärrystä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Vertaistyöskentelynä opitaan hankesuunnittelusta, erilaisista rahoituslähteistä ja -mahdollisuuksista. Osallistujat saavat kokemusta ketterästä, luovasta ja dialogisesta yhteiskehittelystä ja tutustuvat uusiin järjestöihin.

Kehity järjestöammattilaisena (13 op) sisältö:

Järjestötyön perusteet (3 op) + Toimijuuden edistäminen (5 op) + Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (5 op) suoritetaan kokonaisuutena

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 15.2.2021 saakka. Ilmoittautuminen on mahdollista vain 13 op kokonaisuuteen, ei erillisille jaksoille. Tämä siksi, että jokainen osallistuja voi osallistua valmennettuun vertaisjakamiseen ja yhteiskehittelyyn kevään edetessä.

Kehity järjestötyön ammattilaisena -osaamiskokonaisuus toteutetaan erilliset opintojaksot yhdistävänä prosessina. Kokonaisuuteen kuuluvat opinnot vastaavat Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon osaamistavoitteita.

Kokonaisuudessa lähdetään liikkeelle osallistujien tai järjestön kehittymistarpeista. Tavoitteenamme on yhdessä vahvistaa järjestötyön tietoperustaa sekä ymmärrystä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tekijöistä ja mahdollisuuksista järjestötyön ammattilaisena. Prosessi kiinnittyy tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen tavoitteisiin konkreettisella tavalla siten, että vertaistyöskentelyn aikana osallistujat saavat kokemusta ketterästä, luovasta ja dialogisesta yhteiskehittelystä.

Työskentely perustuu erityisesti nyt etäaikana kaivattuun yhteisölliseen jakamiseen ja oppimiseen. Vertaistyöskentelyn lomassa keskitytään opintojaksojen tavoitteiden saavuttamista ja yhteistä työskentelyä palveleviin yksilötehtäviin, kuitenkin niin, että voit hyvin suorittaa kokonaisuuden oman työsi ohella ja sitä tukien.

Opinnot alkavat työskentelyyn orientoivalla ennakkotehtävällä helmikuussa (tehtävä lähetetään ilmoittautuneille) ja jatkuvat 3.6.2021 saakka. Prosessin aikana työskennellään verkossa ja käynnistetään käytännön kehittämistehtäviä.

Kaikille yhteiset webinaariajat ovat:
– Aloituswebinaari ti 2.3. klo 9.30-12.00
– TKI-osaaminen ja vertaisryhmien tilannekatsaus ti 9.3. klo 14.30 – 16.00
– Toimijuuden edistäminen ja vertaisryhmien tilannekatsaus ti 30.3.2020 klo 14.30 – 16.00
– Päätöswebinaari to 3.6.2020 klo 9.30 – 12.00
Tämän lisäksi vertaisryhmät saavat valmennusta työskentelyynsä.

Paikat (max 35) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

Hinnat:
Kokonaisuuden hinta on 195 euroa. Opintokokonaisuuden maksu suoritetaan verkkokaupassamme ilmoittautumisen yhteydessä.

Humak myöntää eläkeläisille, Humakin alumneille 50 % alennuksen. Humak tarjoaa myös 24.5.2021 asti työttömille ja kokoaikaisesti lomautetuille avoimen AMK:n opinnot maksutta.

Katso lisätiedot https://www.humak.fi/avoin-amk/ilmoittautuminen-avoimeen/.

Tiedustelut:
Järjestötyön yliopettaja Tarja Nyman, p. 0400 349 257, tarja.nyman(at)humak.fi vastaa tiedusteluihin pe 29.1. klo 10.00-11.00 ja pe 12.2. klo 10.00-11.00.