Jyväskylän kaupungin avustukset haettavissa 29.1.21 mennessä

Jyväskylän kaupungin avustukset haettavissa 29.1.21 mennessä

Jyväskylän kaupunki on avannut avustushaun 7.1.-29.1.21 väliselle ajalle. Haussa ovat mm.

Kansalaistoiminnan avustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan, muuhun kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan.

Kulttuuriavustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuurin, kulttuuripalvelujen ja taiteen tekemiselle, tarjoamiselle ja harrastamiselle. Avustuksia myönnetään kulttuurialan yhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille sekä taiteilijoille yksityishenkilöinä työtilojen vuokrakustannuksiin.

Liikunta-avustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiselle, tuottamiselle ja tekemiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien yhdistysten perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu.

Nuorisoavustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuorisojärjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta, terveitä elämäntapoja sekä elämän ja ympäristön kunnioittamista.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset

Sosiaali- ja terveyspalvelut jakaa avustuksia avoterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestöille, perheiden ennaltaehkäisevien sote-palveluiden järjestöille sekä ikääntyneiden palveluiden järjestöille.

Työllisyyspalvelujen avustukset

Avustusten kohteena ovat yhdistykset ja säätiöt, joiden toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen.

 

Haku tapahtuu sähköisessä avustusjärjestelmässä. Lue lisää avustusten hausta Jyväskylän kaupungin sivuilta: www.jyvaskyla.fi/avustukset