Suuri kyläkysely – vastaamisaikaa 16.1.2021 saakka!

Suuri kyläkysely – vastaamisaikaa 16.1.2021 saakka!

Hyvä kyläyhdistyksen edustaja

Suuren kyläkyselyn tavoitteena on saada kyläläisen ääni kuulumaan paremmin maakunnallisen toiminnan kehittämisessä. Kyselyn tulosten avulla pystymme arvioimaan jo olemassa olevia Keski-Suomen Kylät ryn toimia sekä suuntaamaan tulevaisuuden toimintaa. Pyydämme vastauksia 16.1.2021 mennessä. Kyselyyn vastataan kyläkohtaisesti joko niin, että puheenjohtaja, tai sitten hallitus tai vastaava tiimi, vastaa yhtenä äänenä.

Tiedot tulevat kyläkohtaisesti operatiivisen ryhmän (kyläasiamies, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) tietoon. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Yleisellä tasolla aineistosta voidaan tehdä visuaalisia kuvaksia tukemaan kannanottoja ja hankehakemuksia.

Kyselyn täyttäminen kestää noin 20 – 30 minuuttia. Kyselyyn pääsee tästä linkistä: https://bit.ly/3l1SnYi

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kylien kesken arvotaan Aarnia elämykset -osuuskunnan tuottama hallituksen virkistyspäivä sovittuna ajankohtana vuoden 2021 aikana.

Kysely koostuu 5 eri osa-alueesta:

  • 1. osassa kysytään kylän sijaintia
  • 2. osassa kysytään kylällä olevia palveluita ja toimintoja
  • 3. osassa kartoitetaan kylien kehittämistarpeita
  • 4. osassa pohditaan kylän nykytilaa ja tulevaisuuden kuvia
  • 5. osassa tiedustellaan Keski-Suomen Kylät ryn roolia; mitä yhdistyksen pitää tehdä kylien hyväksi

Kyselyn kuudes osa toteutetaan ensi vuoden puolella, osana laajempaa tutkimusta, jonka keskiössä on kylien kestävä kehitys ja suhde ympäristöön. Lähetämme tähän erilisen kutsun.

Lisätietoja puheenjohtaja Kaisu Kumpulainen, 0400-408509 tai kyläasiamies Reena Laukkanen-Abbey, 0400-738205 tai toimisto@keskisuomenkylat.fi

Kiitos osallistumisesta!