Tiedonkeruu järjestöiltä Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomukseen (2017-2020)

Tiedonkeruu järjestöiltä Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomukseen (2017-2020)

Jyväskylän kaupunki on laatimassa laajaa hyvinvointikertomusta vuosilta 2017-2020. Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa. Se on lakisääteinen asiakirja, joka toimii  johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana. Tilasto- ja tutkimustiedon lisäksi hyvinvointikertomusta varten kootaan kokemustietoa.

Kyselyllä kartoitetaan järjestöjen näkemystä asukkaiden hyvinvoinnin tilasta. Koottujen tietojen pohjalta laaditaan strateginen suunnitelma seuraavalle valtuustokaudelle asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hyvinvointikertomus käsitellään valtuustossa keväällä 2021 ja julkaistaan sen jälkeen kaupungin nettisivuilla.

Pääset vastaamaan kyselyyn Hyvinvoinnin tila Jyväskylässä 2017-2020 -lomakkeella.  


Vastausaikaa on 4.12.2020 saakka.

Lisätietoja antaa: Sari Välimäki, hyvinvointikoordinaattori sari.valimaki@jyvaskyla.fi.