Miten näet sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tulevaisuuden?

Miten näet sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tulevaisuuden?

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö muuttuu tällä hetkellä nopeasti. Jotta muutoksia voidaan ennakoida, täytyy kaikkien tarkkailla toimintaympäristöä yhä aktiivisemmin. Koronaviruspandemia on vaikuttanut yhteiskuntaamme. Kysymys kuuluukin mitä tapahtuu pandemian jälkeen ja miltä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tulevaisuus näyttää?

Kerro näkemyksestäsi STEAn kyselyssä 17.11. mennessä! Kyselyllä selvitetään aiemmin mainituissa järjestöissä toimivien henkilöiden näkemyksiä siitä, miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet ja tulevat tulevaisuudessa vaikuttamaan heidän toimintaansa.

Vastauksia hyödynnetään ensisijaisesti STEAn omassa ennakointityöskentelyssä. STEA toivoo vastausten syventävän heidän ymmärrystä toimintaympäristön muutoksista ja järjestöjen tulevaisuuden odotuksista.

Kyselyssä on kaksi osiota, jossa toisessa selvitetään järjestöjen kohtaamia haasteita ja riskienhallintaa nyt ja tulevaisuudessa ja toisessa osiossa kartoitetaan näkemyksiä järjestöjen toiminnasta tulevaisuudessa.

Kyselyyn vastataan nimettömänä. STEA julkaisee kyselyn tulosten analyysin heidän verkkosivuilla tämän vuoden lopussa.