Ehdota jäsentä Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytään

Ehdota jäsentä Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytään

Keski-Suomen Järjestöareenan toimijoiden perustama Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on toiminut ensimmäisen kaksivuotiskautensa. Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on vaikuttamisen ja kehittämisen kanava, joka tekee näkyväksi järjestöjen merkityksen, toiminnan ja asiantuntijuuden sekä vaikuttaa järjestöjen asemaan maakunnassa. Kumppanuuspöydän tehtäviin, toimintaan ja tuloksiin voit tutustua Kumppanuuspöydän sivuilla Yhdistystorilla.

Kumppanuuspöydässä toimiminen on konkreettinen tapa vaikuttaa maakunnallisiin ja alueellisiin järjestöjen yhteistyörakenteisiin sekä järjestöjen toimintaedellytyksiin maakunnassa. Kumppanuuspöydän järjestöedustajat valmistelevat lisäksi Järjestöareenan tapaamiset ja Kumppanuuspöydän seuraavan kauden järjestöjäsenten valinnan.

Kumppanuuspöytä etsii nyt uusia jäseniä toimikaudelle 2021-2022

Kumppanuuspöytään voi esittää valittavaksi henkilöitä, jotka sitoutuvat käyttämään aikaansa työskentelyyn ja joilla on laaja-alaista asiantuntijuutta järjestökentästä sekä kykyä edustaa järjestökenttää omaa järjestöään tai toimialaansa laajemmin. Kyseessä on kehittäjäryhmä, jonka jäseniltä edellytetään käytettävissä olevan ajan ja laaja-alaisen asiantuntijuuden lisäksi yhteistyökykyä. Kumppanuuspöydässä olevat henkilöt edustavat laajasti järjestökenttää, eivät omaa järjestöään tai omaan toimialaansa.

Kumppanuuspöytä kokoontuu kaudella 2021–2022 noin kuusi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Kokoontumiset ovat päiväsaikaan Jyväskylässä. Työskentelyä on myös kokoontumisien välillä. Kumppanuuspöydän toimintaan osallistuville ei voida luvata matkakulujen korvaamista tai kokouspalkkioita, vaan kunkin edustajan taustaorganisaatio vastaa kulujen korvaamisesta.

Kumppanuuspöydän jäsenet huolehtivat oman toimialansa järjestöjen ja verkostojen koollekutsumisesta ja kokoamisesta.

Ehdokkaita Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytään kaudelle 2021–2022 esitetään ajalla 23.10. – 7.12.2020 verkkolomakkeella osoitteessa http://kyt.fi/ehdokas/

Valinnan Kumppanuuspöydän kokoonpanosta tekee Keski-Suomen Järjestöareena kokouksessaan 16.12.2020.

Lisätietoja:
– Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen tiina.sivonen@kyt.fi
– Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän puheenjohtaja Anne Astikainen, anne.astikainen@jyvaskyla.fi