Avoin hallinto tilasi OECD:ltä Suomen kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien arvioinnin

Avoin hallinto tilasi OECD:ltä Suomen kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien arvioinnin

Arvioinnin toteuttaa OECD (Observatory of Civic Space) ja Suomi on ensimmäinen maa maailmassa, jolle vastaavanlainen arviointi toteutetaan. Arvioinnin tarkoituksena on tarjota suosituksia, jotka auttavat suojelemaan ja edistämään kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia Suomessa. Arvioinnissa ”kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksilla tarkoitetaan poliittisia, institutionaalisia ja oikeudellisia edellytyksiä, joiden nojalla kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat saada tietoa, puhua, kokoontua, järjestäytyä ja osallistua julkiseen elämään”. Arviointia voidaan hyödyntää toimimalla kannustajana ja esimerkkinä aiheen tärkeydestä myös kansainvälisesti.

Vaikka Suomi on pärjännyt toistuvasti hyvin kansainvälisten järjestöjen julkaisemissa vertailuissa demokratiaan, ihmisoikeuksiin, lehdistönvapauteen, korruptoitumattomuuteen ja hallinnon toimivuuteen liittyen, suomalaisen demokratian heikkoutena on yhteiskunnallisen osallistumisen eriarvoistuminen ja äänestysaktiivisuuden aleneminen. Erityisesti yhteiskunnallisessa osallisuudessa voidaan huomata suuria eroja sosioekonomisten ja alueellisten tekijöiden välillä. Näitä kansainvälisiä vertailuja hyödynnetään arvioinnissa tietopohjana kansalaisyhteiskuntien tilaa koskien.

Kaikki halukkaat kansalaisyhteiskunnan toimijat, kuten kansalaisjärjestöt, ajatushautomat, toimittajat, tutkijat, yksityisen sektorin ja hallinnon edustajat sekä kansalaiset, voivat ehdottaa, minkälaisia toimia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien tukemiseksi, turvaamiseksi ja edistämiseksi tulisi tehdä. Anna kommentteja, ideoita ja/tai ajatuksia OECD:lle suomeksi tai englanniksi täällä syyskuun loppuun mennessä. Kyselyn lisäksi OECD järjestää haastattelukierrokset mm. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan ehdottamille järjestöjen edustajille. Ehdotusten pohjalta OECD laatii suositukset Suomelle alkuvuonna 2021.

Tulevaisuudessa arvioinnit tulee olemaan osa OECD:n avoimuusindeksiä ja sitä tukevien periaatteiden luomista. Maita autetaan suojelemaan ja edistämään kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia mittareiden ja periaatteiden avulla.

Lähteet: Valtioinvarainministeriö: Mitä toimia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien tukemiseksi tulee tehdä? OECD:n arviointi on käynnissä ja Suomen kansalaisyhteiskunnan tilan arviointi –
kansalaisjärjestöjen kuuleminen