Kansalaisjärjestöakatemia 1.10. vahvistaa hallinnon ja kansalaisjärjestöjen vuoropuhelua

Kansalaisjärjestöakatemia 1.10. vahvistaa hallinnon ja kansalaisjärjestöjen vuoropuhelua

Valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon hanke järjestää yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja oikeusministeriön kanssa Kansalaisjärjestöakatemian Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä, torstaina 1.10.2020 klo 9.30–15.00. Tilaisuus järjestetään verkossa.

Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa virkamiesten kansalaisjärjestötoiminnan tuntemusta sekä lisätä yhteistä ymmärrystä, vuoropuhelua ja verkostoitumista hallinnon ja järjestötoimijoiden välillä. Tapahtuma tarjoaa välineitä virkamiesten ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön

Ensimmäinen Kansalaisjärjestöakatemia järjestetään otsikolla ”Hallinto ja kansalaisjärjestöt toistensa tukena: yhteistyön välineitä ja mahdollisuuksia”. Tilaisuudessa esitellään oppeja ja parhaita käytäntöjä niin lainsäädäntöprosesseista kuin ennakoimattomista, nopeaa reagointia ja koordinaatiota vaativista tilanteista, kuten koronakriisistä. Yhteisten seminaariosuuksien lisäksi tilaisuudessa on varattu aikaa pienimuotoisemmalle yhteiselle dialogille ja vuoropuhelulle. Kansalaisjärjestöakatemia auttaa ymmärtämään kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen rooleja ja merkitystä demokratian ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki erityisesti ministeriöiden ja valtionhallinnon virkamiehet sekä järjestöjen edustajat.

Tilaisuuden ohjelma
Ilmoittautumislinkki (ilmoittaudu tilaisuuteen 24.9. mennessä.)

Lisätietoja:
Onni Pekonen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 616, onni.pekonen(at)vm.fi
Katju Holkeri, finanssineuvos, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 087, katju.holkeri(at)vm.fi