Edustuksellisuus edelleen tärkeää sosiaali- ja terveysjärjestöille

Edustuksellisuus edelleen tärkeää sosiaali- ja terveysjärjestöille

YTL Kimmo Lindin sosiologian väitöskirja ”Kenen äänellä, millä asialla? Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristön muutokset, edustuksellisuus ja operatiivisen johdon toimijuus” tarkastettiin 29.8.2020.

Väitöstutkimuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustuksellisuudesta, kun niiden toimintaympäristö alkoi voimakkaasti muuttua 1990-luvulta lähtien. Lind tutki, millaista sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustuksellisuus on sekä millaisia toimijoita sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnanjohtajat ovat.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustuksellisuuden pitkässä linjassa ei vaikuta tapahtuneen olennaista murrosta. Edustuksellisuudelle on tärkeää läheinen suhde julkiseen sektoriin sekä pyrkimys rakenteelliseen, yhteiskunnalliseen ja institutionaaliseen, edustamiseen. Lainsäädäntöön, mutta myös yleisemmin politiikkaan, päätöksiin ja erilaisiin arvoihin ja asenteisiin vaikuttaminen on keskeistä.

Tästä huolimatta edustuksellisuuteen liittyy myös erilaisia jännitteitä, joista monet ovat yhteydessä järjestöjen toiminnan ammattimaistumiseen ja hybridisoitumiseen. Haastavimpina edustuksellisuus näyttäytyy palvelutuotantoon keskittyvillä järjestöillä. Aineiston perusteella varsinkin toimihenkilöillä ja toiminnanjohtajilla on järjestöissä keskeinen rooli edustamisessa.

Väitösjulkaisu on luettavissa sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8224-9.