Mitä toimia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien tukemiseksi tulee tehdä? OECD:n arviointi on käynnissä

Mitä toimia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien tukemiseksi tulee tehdä? OECD:n arviointi on käynnissä

Suomi on ensimmäinen maa, jolle OECD toteuttaa Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet –arvioinnin

Arvioinnin myötä Suomi voi toimia kannustajana ja esimerkkinä aiheen tärkeydestä myös kansainvälisesti. Pidemmällä aikavälillä arvioinnit ovat osa OECD:n avoimuusindeksin ja sitä tukevien periaatteiden luomista. Mittareilla ja periaatteilla autetaan maita suojelemaan ja edistämään kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia.

Nyt kaikilla halukkailla on mahdollisuus ehdottaa, mitä toimia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien tukemiseksi tulee tehdä. Aika ehdotuksille on syyskuun alkuun. OECD:n suositukset Suomelle valmistuvat alkuvuonna 2021.

Lue lisää!