Järjestöt ennakoivat tulevaa yhdessä

Järjestöt ennakoivat tulevaa yhdessä

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä voi ennakoida; pohtia erilaisia tulevaisuuden kuvia. Ennakointi on vaihtoehtoisten reittien miettimistä etukäteen. Ennakoinnin tarkoituksena on avata silmiä ja ajatella vastaan tulevia yllätyksiä, jotka voivat tuntua itsestä mahdottomiltakin. Ennakoinnilla ruokitaan luovaa ajattelua, katsotaan maailmaa uteliain silmin – valmistaudutaan tulevaisuuden uhkiin ja mahdollisuuksiin.

Koronan aiheuttama poikkeustilanne on kestänyt kohta kolme kuukautta, emmekä tiedä millaiseksi maailma palaa. Millainen se on jatkossa järjestöjen tai niiden kohderyhmän ja asiakkaiden näkökulmasta? Varmaa lienee se, ettei entiseen ole paluuta. Jatkossa erilaiset muutokset saattavat olla yhä nopeampia ja ennakoimattomampia. Mitä paremmin kaikkeen tähän on varauduttu ennakoinnin keinoin, sen paremmin myrskyssäkin selviää.

Järjestöjen toiminnan ja asiakkaiden näkökulmasta tulevaisuudessa nähdään paljon huolen aiheita. Toisaalta koetaan myös, että järjestötoiminnan arvostus saattaa jopa kasvaa ja yhteisöllisyys lisääntyä. Järjestöt toimivat heikoimmassa asemassa olevien ihmisten parissa, ja juuri nyt tarvitaan tätä työtä.

Keski-Suomessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen äärellä toimivia järjestäjä, seuroja ja yhteisöjä kokoontui 4.6.2020 yhteiseen ennakointitilaisuuteen. Koronaepidemian jälkeiseen syksyyn katseet suunnanneen verkkotilaisuuden järjestivät KYT-järjestöpalvelut ja KYTin hallinnoima Vaikuttavat järjestöt -hanke. Tilaisuuteen osallistui lähes 30 valtakunnallista, maakunnallista ja paikallista järjestötoimintaa eri toimialoilta. Lue tilaisuuden koosteista, millaisia heikkoja signaaleja järjestötoimijat havaitsivat ja mitä keskeisiä varautumisen aiheita toimijat löysivät.

Järjestöjen ennakointitilaisuuden 4.6.2020 esitysdiat, työskentelyn yhteenveto ja palautteet (pdf)

Työkaluja tulevaisuuteen varautumiseen tarjoaa esimerkiksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ilmainen Työkaluja koronasta selviytymiseen -seminaarisarja

Lisätietoja:

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen
anne.astikainen@kyt.fi; 050 344 0429

Kehittämispäällikkö Katariina Luoto
katariina.luoto@kyt.fi; 050 400 0668