Kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen keskeinen rooli kriisistä ja poikkeustilanteessa palautumisessa

Kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen keskeinen rooli kriisistä ja poikkeustilanteessa palautumisessa

STM:n asettaman Kari Mäkisen työryhmän tuotos Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen julkaistiin 3.6.2020. Julkaisussa tuodaan erinomaisella tavalla esille myös kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin rooli kriisin aikana ja sen jälkeen. 

Hyvinvointiyhteiskunta on luottamusyhteiskunta ja siinä kansalaistoimijoilla on tärkeä rooli vahvistaa demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta päätöksentekoon. Rajoitustoimien aikana kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rooli on tarjota merkityksellisen toiminnan alusta kaikille kiinnostuneille sekä vertaistukea ja toimintaa. Järjestöt etsivät ja edustavat niitä, jotka ovat vaarassa jäädä virallisen palvelujärjestelmän katveeseen ja antavat äänen niille, jotka usein jäävät äänettömiksi.

Kriisin palautumisvaiheessa on tärkeää, että kansalaisyhteiskunnan toimijoiden asiantuntijuus, verkostot ja palvelut otetaan mukaan viranomaisten toiminnan täydentäjänä erityisesti kunnissa ja maakunnissa, valtakunnan tasoa unohtamatta. Palvelujen ja tuen saatavuuden varmistamiseksi on tärkeää erityisesti kunnissa tunnistaa kolmannen sektorin toimijoiden viranomaispalveluja täydentävä toiminta. Mikäli kunnassa on jo ollut toimivat kuntien ja järjestöjen yhteistyön rakenteet, on siitä ollut ilmeistä etua nopeasti edenneessä koronaepidemiassa. Nyt olisi ylipäätään hyvä hetki kartoittaa kuntien toimivimpia yhteistyön tapoja kunnan eri sektoreiden ja järjestöjen kesken.

Palveluntuottajina toimivien järjestöjen toimintamahdollisuuksien palauttaminen edellyttää – koronakriisin aiheuttamien taloudellisten tappioiden kattamiseksi – niiden toiminnan tukemista samoin kuin yksityisten yritystenkin.

Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien ja elinvoimaisuuden varmistaminen edellyttää ennen kaikkea, että järjestöjen taloudelliset toimintamahdollisuudet varmistetaan osana yhteiskunnan palautumisstrategiaa.

Asiakirja löytyy kokonaisuudessaan täältä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162283

Jyväskylässä 5.6.2020 järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen