Poikkeustilanteen vaikutukset järjestöjen toimintaan sekä toimintaedellytyksiin nyt ja tulevaisuudessa

Keski-Suomen Järjestöareena on toiminut vuodesta 2008 alkaen keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen liiton yhteistyöelimenä. Vuosien kuluessa järjestöjen toimintaympäristö on muuttunut monin tavoin. Viikko sitten (18.5.2020) Järjestöareenan toimijat pohtivat koronan vaikutuksia; miten poikkeustilanne vaikuttaa järjestöjen toimintaan ja toimintaedellytyksiin sekä mitä Järjestöareenan toimijoiden tulisi nyt yhdessä tehdä?

Järjestöjen toimintaan ja toimintaedellytyksiin liittyvinä huolenaiheina keskusteluissa nousivat esille niukentuva talous sekä eriarvoisuus järjestöjen ja kohderyhmien kesken. Toiminnan rahoituspohjan ja kunta-avustusten heikkeneminen johtanee jatkossakin niukkuuden jakamiseen.  Lisäksi Veikkauksen tuottojen pieneminen heikentänee hyvinvointia ja terveyttä edistävän järjestötoiminnan resursseja. Osa järjestöjen toiminnoista ja ansaintamahdollisuuksista on loppunut, mutta siitä huolimatta kulut juoksevat erityisesti ammattimaisesti toimivilla ja työllistävillä järjestöillä.

Poikkeustilanne on synnyttänyt myös järjestöjen ja niiden kohderyhmien eriarvoisuutta. Osa järjestöistä on pystynyt tarttumaan verkkotoimintaan ja luomaan uusia keinoja, osalla toiminta on lamaantunut jopa täysin. Järjestöareenan toimijat kantavat huolta ihmisistä – etenkin heistä, jotka muutoinkin ovat heikommassa asemassa ja kärsivät poikkeustilanteen seurauksista vielä kauan. Esimerkiksi ielenterveyspalveluissa hoito- ja terapiapalvelut on siirretty hamaan tulevaisuuteen, mikä näkyy omaisten lisääntyneenä hoito- ja huolenpitovastuuna ja kuormittaa omaisia. Työllistävät yhdistykset sekä niiden toimintoihin osallistuneet ihmiset ovat ahtaalla, kun toimintaa on jouduttu ajamaan alas.

Myönteisiäkin asioita poikkeustilasta on seurannut. Virtuaaliset välineet ja digiloikka ovat tuoneet uusia tapoja toimia ja tavoittaa mm. syrjäseudulla asuvia ihmisiä. Valtakunnallisesti verkossa tarjottavat avun ja tuen muodot on otettu hyvin vastaan. Lisäksi jatkossa paikallisesta yhteisöstä saattaa tulla aiempaa tärkeämpi ja lähiyhteisöllisyys korostua entisestään.

Keskustelun lopuksi totesimme yhdessä, että monipuolisen tuen tarjoaminen ihmisille ja kaikin tavoin toisista välittäminen on nyt ensiarvoisen tärkeää. Toisaalta järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi on oleellista tuoda näkyviin ennaltaehkäisevän järjestötyön merkitystä; ”nostaa esille, että pienellä panoksella järjestötoimijat tuovat rahaa omille paikkakunnilleen.” Kaikkea tätä on viisasta tehdä yhdessä. Tiivistetään siis yhteistyötä ja varaudutaan taloudelliseen niukkuuteen, jotta kaikki selviävät mahdollisimman vähin vaurioin poikkeustilanteen yli.

Seuraavan kerran poikkeustilanteen aiheuttamiin seurauksiin palataan 4.6. kaikille keskisuomalaisille järjestöille, yhdistyksille ja seuroille avoimessa Tulevaisuuden ennakointitilaisuudessa sekä syksyllä tulossa olevassa Keski-Suomen järjestöareenan tapaamisessa. Poikkeustilanteen vaikutukset järjestöjen toimintaan sekä toimintaedellytyksiin nyt ja tulevaisuudessa -tilaisuudessa 18.5.2020 esitetyt diat ovat Yhdistystorilla

25.5.2020 Anne Astikainen Järjestöjen muutosagentti,
Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän puheenjohtaja