Maakunnallisten verkostojärjestöjen neuvottelukunta on perustettu!

Maakunnallisten verkostojärjestöjen neuvottelukunta on perustettu 7.5.2020.

Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää. Neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Neuvottelukunnassa on kustakin maakunnasta yksi edustaja. Keski-Suomesta neuvottelukuntaan on järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän kesken valittu edustajaksi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, joka on nimennyt neuvottelukuntaan järjestöjen muutosagentti Anne Astikaisen.

Neuvottelukunta edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua.

Ajankohtaista neuvottelukunnan työssä on vaikuttaa siihen, että tässä toimintaympäristön muutoksessa maakunnat eivät jää ilman järjestöyhteistyötä ja järjestöjen toimintaedellytyksiä tukevaa resurssia.

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan toimintaa suunnittelee työvaliokunta, joka työskentelee ilman erillistä resurssia.

Työvaliokunnan jäsenenä ja neuvottelukunnan sihteerinä toimii Elina Pajula Pohjois-Karjalasta, joka  on myös yhteyshenkilö neuvottelukuntaa koskevissa asioissa:

elina.pajula@pksotu.fi, puh. 050 5587460

Lisätietoja tiedotteesta 8.5.2020: Maakunnallisten verkostojärjestöjen neuvottelukunta on perustettu