Väliaikainen laki astui voimaan – helpottaa yhdistyksiä koronatilanteessa

Väliaikainen laki astui voimaan – helpottaa yhdistyksiä koronatilanteessa
Uusi, väliaikainen laki, joka mahdollistaa yhdistyslaista poikkeamisen koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi on astunut voimaan 1.5.2020. Laki helpottaa yhdistysten kokousten järjestämistä ja siirtämistä poikkeustilanteen aikana.  Väliaikainen laki mahdollistaa mm. kokousten siirron aina syyskuuhun 2020 saakka sekä etäosallistumisen sallimisen vaikka tästä ei olisi erillistä mainintaa yhdistyksen säännöissä.
Lue lisää Valtioneuvoston sivuilta (HE 45/2020 vp; EV 37/2020 vp): https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806a5539
Sama väliaikainen laki koskee myös osakeyhtiöitä, asunto-osakeyhtiöitä, osuuskuntia ja eräitä muita yhteisöjä.