Järjestöt ja kunnat tukevat yhdessä kuntalaisten hyvinvointia poikkeusoloissa

Koronakriisi iski myös kuntien ja järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Järjestöjen vahvuudet ketterinä kehittäjinä sekä kansalaisyhteiskunnan äänen ja hiljaisten signaalien kokoajina ovat tulleet tarpeeseen viime viikkoina.

Yhdessä kuntien kanssa järjestöt ovat reagoineet poikkeusolojen tuomiin haasteisiin. Tehokkaimmin yhteiset voimavarat on saatu hyödynnettyä kunnissa, joilla on valmiina rakenteet ja käytännöt järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Järjestöjen ja kuntien yhteistyöllä on suuri merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja tukemisessa niin korona-aikana kuin sen jälkeen.

Viimeistään nyt järjestöjen ja kuntien yhteistyön rakenteet ja käytännöt kannattaa laittaa kuntoon, sillä yhteistyön tarve jatkuu!

Lue lisää Kuntaliiton sivuilla julkaistusta blogista, jonka ovat tuottaneet yhdessä tuumin Kumaja-verkosto ja Paula Oittinen sekä KYTistä Anne Astikainen.