Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNO:n jäsenhaku käynnissä! Hakua jatkettu 17.4. asti!

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNO:n jäsenhaku käynnissä! Hakua jatkettu 17.4. asti!

ETNO edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Valtakunnallinen ETNO toimii oikeusministeriön yhteydessä.

Neuvottelukunta kokoaa yhteen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason maahanmuuttotyön asiantuntijoita viranomaisista järjestöihin. ETNO toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotouttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan yhdistyshaku käynnissä 20.3.2020 asti. HUOM! ETNOn yhdistyshakua on jatkettu 17.4.2020 asti.

Hakuohjeen ja -lomakkeen löydät täältä