Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan kysely: Järjestöjen rooli ja osallisuus valmistelussa ja päätöksenteossa

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan kysely: Järjestöjen rooli ja osallisuus valmistelussa ja päätöksenteossa

Hallitus on asettanut tavoitteeksi uudistaa poliittista kulttuuria ja päätöksentekoa. Hallitusohjelmaan sisältyy lupaus uudenlaisesta vuorovaikutuksesta, mikä tarkoittaa ”sekä ihmisten osallistumista julkisen hallinnon toimintaan huomattavasti nykyistä vahvemmin että uusien vuorovaikutusmenetelmien etsimistä ja kokeilemista”.

Hallitusohjelman demokratialinjauksia toteuttavan kansallisen demokratiaohjelman yhtenä tavoitteena on, että osallisuus ja demokratia ovat toimintatapana julkishallinnon toiminnan keskiössä. Demokratiaohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että demokratia ja osallisuus kirjataan valmisteilla olevaan julkisen hallinnon strategiaan, ja että kansalaisyhteiskuntaa kuullaan valmistelussa nykyistä varhaisemmin ja laajemmin.

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE haluaa selvittää järjestötoimijoille suunnatulla kyselyllä, miten he kokevat nykyisen roolinsa ja osallisuutensa julkisen hallinnon valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa.

Lue lisää ja vastaa kyselyyn 23.3.2020 mennessä!

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/6b52e5d9-3b69-4c75-8936-f04af4675f1c?displayId=Fin1948030