Maakunnallinen vaikuttamistyö kuultiin, mutta päätöksiin se ei vaikuttanut

Maakunnallinen vaikuttamistyö kuultiin, mutta päätöksiin se ei vaikuttanut

Pohdiskelin pari viikkoa sitten, miten pitkälle kantaa maakunnallinen vaikuttamistyö. Kerroin, että Järjestö 2.0 -hankekokonaisuuden päättyminen kesken kuluvaa vuotta on aiheuttanut laajaa huolta ja liikettä myös maakuntajohtajien sekä valtioneuvoston nimittämän arviointijaoston keskuudessa.

Mittavasta vaikuttamistyöstä huolimatta STEAn avustuspäätös koko Järjestö 2.0 -kokonaisuudelle oli sama kuin avustusehdotus. Näin ollen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke päättyy 30.9.2020 mennessä. Samankaltainen avustuspäätös koskee kaikkia maakunnallisia 2.0 -hankkeita.

Olemme Keski-Suomessa tehneet analyysimme siitä, mitä hankkeen päättyminen kesken vuotta tarkoittaa. Koska avustuspäätös oli ennakoimaton ja varsin poikkeuksellinen, hankkeen päättymiseen kesken vuotta ei ole voitu varautua mitenkään. Moniakaan toimintoja ei voida siirtää hankkeen hallinnoijalle (KYT ry) eikä muille toimijoille.

Erityisen harmillista on järjestöjen tuen päättyminen sote-uudistuksen valmistelun ja käynnistymisen kynnyksellä. Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan kuuluvia maakunnallisia hankkeita suunnitellaan juuri nyt, ja hankkeet käynnistyvät viimeistään syksyllä. Juuri tässä tilanteessa, jossa soteuudistusta viedään eteenpäin aktiivisesti, järjestöresurssin tulisi olla maakunnallinen.Työhön pyritään saamaan rahoitusta Tulevaisuuden sote-keskusohjelman valtionavustuksesta. Muutoin järjestöjen ja asukkaiden osallistaminen ohjelmaan heikkenee huomattavasti.

Osa toiminnoista ajetaan alas vaiheittain (mm. järjestöjen tarvitsema toimintaympäristön muutoksen seuranta ja nopea reagointi siihen sekä erinomaista palautetta saanut hankkeen viestintä). Osa toiminnoista heikkenee tai niiden toteutus muuttuu epävarmaksi (mm. Keski-Suomessa luotujen järjestöyhteistyörakenteiden ja sotejärjestöjen verkostojen kytkeminen toimintaympäristön muutokseen sekä järjestöjen osallistaminen maakunnalliseen hyte-ohjelmaan). Lisäksi mm. järjestöjen mahdollisuudet päästä mukaan kuntien seuraavan valtuustokauden hyvinvointikertomustyöhön heikentyvät, 

Juttu on kokonaisuudessaan luettavissa KYTin sivuilla.

Kuva: Keski-Suomessa toimijat järjestöjen yhteistyörakenteet, joiden avulla on voitu osallistaa järjestöjä mm. sote-uudistukseen ja maakunnalliseen hyte-työhön. Nämä rakenteet tarvitsevat jatkossakin tukea! 

Järjestöjen tukirakenteita tarvitaan jatkossakin, ja ilmoilla on ainakin kaksi vaihtoehtoista mallia. Keskustelu käy aktiivisena. Lukaise vaikkapa Sosten pääsihteeri Vertti Kiukaksen blogi ja Jorma Niemelän blogi.

Jyväskylässä 13.2.2020 Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen