Vaativatkin leikkaukset säilytettävä Keski-Suomen keskussairaalassa

Vaativatkin leikkaukset säilytettävä Keski-Suomen keskussairaalassa

Keski-Suomen Syöpäyhdistys tukee syöpään sairastuneita ja heidän omaisiaan. Yhdistys on huolissaan meneillään olevan erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen muutossuunnitelmista. Yhdistyksessa halutaan, että vaativia leikkauksia, kuten syövän hoitoon liittyvät leikkaukset, tehdään edelleen Keski-Suomen keskussairaalassa.

Erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen tavoitteena on turvata päivystystoiminta ja edistää alueellista työnjakoa. Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on erityisin päätöksin sovittu keskussairaaloiden päivystystoiminnan ja osaajien riittävyyden turvaamisesta vaarantamatta potilasturvallisuutta ja sosiaali- ja
terveydenhuollon toimivaa kokonaisuutta. Asetuksen tavoite on hyvä, mutta nyt asetusta ollaan muuttamassa siten, että tavoitteen toteutuminen vaarantuu Keski-Suomessa.

Asiaan liittyvä säädösvalmistelu on meneillään ja lausuntoja asiaan voidaan antaa 18.2. 2020 asti. Asetuksen on tarkoitus astua voimaan kesäkuun 1. päivä.

Asetusluonnoksessa oleva muutos leikkausten siirrosta toiseen kaupunkiin uhkaa mielestämme asetuksen tavoitteen toteutumista sekä heikentää potilaiden ja omaisten tilannetta Keski-Suomessa monin tavoin.

 

Keski-Suomen Syöpäyhdistys toivoo potilasyhdistyksiä, jotka ovat myös huolissaan asiasta ilmaisemaan mielipiteensä asiasta liittymällä lausuntoomme tai tekemään oman julkisen. lausunnon. Yhdessä olemme enemmän! Lue lisää Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen sivuilta.

Lisätietoja: vt. toiminnanjohtaja Hannele Arvekari puh. 050 5167 878, hannele.arvekari@kessy.fi