Miten pitkälle kantaa maakunnallinen vaikuttamistyö?

Miten pitkälle kantaa maakunnallinen vaikuttamistyö?

Syksyllä 2017 käynnistyneitä Järjestö 2.0- hankkeita on toteutettu kaikissa 18 maakunnassa. Hankkeissa on saatu aikaan rakenteellisia ja sisällöllisiä uudistuksia, edistetty järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä muutosvalmiutta ja verkottumista kuntien ja maakuntien kanssa. Hyvään vauhtiin päässyt kehittämistyö tullaan ajamaan yllättäen alas kesken kuluvaa vuotta, mikäli Järjestö 2.0 -ohjelmaa koskeva STEAn avustusehdotus kuluvalle vuodelle toteutuu. 

Jotta hankkeet voitaisiin viedä kunnialla maaliin, maakunnissa on tehty runsaasti vaikuttamistyötä. Olemme yhdessä vedonneet mm. siihen, että hankkeiden toiminta turvattaisiin alkuperäisen avustussuunnitelman mukaisesti koko vuodelle 2020. Keski-Suomesta on lähestytty sosiaali- ja terveysministeri Pekosen sekä STEAn ja STM:n lisäksi mm. keskisuomalaisia kansanedustajia ja vaikuttajia sekä maakunnallisia yhteistyöorganisaatioita. Hankkeita hallinnoivat tahot ovat myös tehneet yhteisen kannanoton STEAlle ja STM:lle.

Maakunnissa ei olla huolen ja vaikuttamistoimien kanssa yksin. Lue KYTin sivuilta lisää siitä, kuinka asiaan on reagoitu mm maakuntajohtajien verkostossa sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaostossa!

STEAn avustusehdotuksesta lopullisen päätöksen tekee sosiaali- ja terveysministeri tammi-helmikuussa.  Siihen saakka toivomme, että maakuntien toiveet ja vaikuttamisviestit on kuultu sekä STEAssa että Sosiaali- ja terveysministeriössä. 

Kuva: Anu Hätinen. Kuva on hankkeemme alkumetreiltä eräästä järjestöjen tapaamisesta. Tupa on ollut aina tämänkin tapaamisen jälkeen täynnä. 

Jyväskylässä 30.1.2020 Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen