Sote-uudistus etenee ja järjestöjä tarvitaan!

Sote-uudistus etenee ja järjestöjä tarvitaan!

Sote-uudistus etenee!

Hiljaisuudesta huolimatta sote-uudistus etenee. Viimeisen puolen vuoden aikana ministeriössä on tehty monenlaista valmistelua, muun muassa erillisselvitykset Uudenmaan tilanteesta ja kuntien roolista palveluiden tuottajina. Tämän vuoden alussa Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut keskustelut alueiden kanssa.

Uudistuksen tavoitteet ovat samat kuin edellisellä hallituskaudella, mm. hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä laadukkaat sote-palvelut ja palveluiden saavutettavuus. Uudistus muodostuu sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllisestä uudistamisesta että rakenteellisesta uudistamisesta.

Lisätietoja saat STM:n 17.1.2020 järjestämästä Sote-uudistuksen tilannekatsauksesta.  

Valtionavustushaut sote-palveluiden sisällölliseen ja rakenteelliseen uudistamiseen

Valtionavustushaut sote-palveluiden sisällölliseen ja rakenteelliseen uudistamiseen ovat avautuneet 20.1.2020. Sisällöllistä uudistamista varten on Tulevaisuuden sote-keskusohjelma, joka toimeenpannaan maakunnallisissa kehittämishankkeissa. Ohjelmalle on varattu kuluvalle vuodelle 70 Me (tästä Keski-Suomen osuus on noin 5 %). Tulevaisuuden sote-keskusohjelman valtionavustusta Keski-Suomen maakunnalliseen hankkeeseen hakee Jyväskylän kaupunki.

Rakenteellisen uudistuksen valmistelua varten STM myöntää vuoden aikana yhteensä 120 Me vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun edistämiseen. Näiden valtionavustusten hakuaika päätyy 31.3.2020, ja tavoitteena on, että rahoitus olisi käytettävissä jo ensi kesänä.

Näiden rahoitusten lisäksi STM myöntää kohdennettuja valtionavustuksia mm. Mielenterveysstrategian ja Työkykyohjelman mukaisiin hankkeisiin sekä lastensuojelun kehittämiseen. Nämä avustukset eivät suoraan liity Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan. Näistä STM ohjeistaa erikseen, ja haku avautunee maaliskuussa 2020.

Tulevaisuuden sote-keskus tarvitsee kansalaisyhteiskunnan yhteisöjä ja järjestöjä kumppanikseen

Tulevaisuuden sote-keskusohjelma painottuu selkeästi perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Ohjelmassa korostetaan myös sitä, että Tulevaisuuden sote-keskus tarvitsee myös kansalaisyhteiskunnan yhteisöjä ja järjestöjä kumppanikseen rakentamaan asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointia. Lisäksi asukkaiden, asiakkaiden ja järjestöjen osallistumisen varmistamiseksi hankehakemuksesta tulee käydä ilmi suunnitelma näiden osallistamisesta hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Jos haluat tutustua ohjelmaan tarkemmin, lisätietoja Ohjelma- ja hankeoppaasta 

KYTissä ollaan hereillä Tulevaisuuden sote-keskusohjelman ja siihen liittyvän maakunnallisen hankehakemuksen suhteen. Järjestöjen saaminen mukaan Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan on myös järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän kuluvan vuoden päätavoite. Seuraa siis postiasi, tiedotamme asiasta mahdollisimman pian!

Lisätietoja sote-uudistuksen etenemisestä: https://soteuudistus.fi/etusivu

21.2.2020 Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke
Puh. 050 344 0429; anne.astikainen@kyt.fi