Alkuvuoden rahoitusvinkkejä yhteisöille

Alkuvuoden rahoitusvinkkejä yhteisöille

Mistä rahoitusta juuri sinun yhteisösi huikeaan ideaan? Tässä vinkkejä myös yhdistyksille, seuroille ja järjestöille soveltuvista kevään 2020 apuraha- ja avustushauista.

Alli Paasikiven säätiö: 20.1.-1.2.2020 tutkimusapurahahaku. Kehittämis- ja kulttuuriapurahojen haku aukeaa syksyllä 2020. Apurahoja perheiden hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen.

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden: haku päättyy 31.1.2020. Avustuksia yleishyödyllisiin sekä humanitaarisiin tavoitteisiin, sosiaalisesti alttiiden ryhmien tukemiseen Suomessa ja ulkomailla. Erityisesti säätiö huomioi hakemuksia, jotka liittyvät sosiaaliseen työhön lasten ja nuorten parissa.

OLVI-säätiö: keväthaku 1.1.–31.3.2020 (syyshaku 1.7.–30.9.). Avustuksia ja apurahoja lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan, vähävaraisten lahjakkaiden nuorten opintoihin, kotiseututyöhön sekä kala- ja maatalouden kehittämiseen.

Minela-säätiö: keväthaku 1.4.-30.4.2020 (syyshaku 1.10.-30.10.). Avustuksia nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan.

Suomen kulttuurirahasto/ Keski-Suomen maakuntarahasto: 10.1. – 10.2.2020. Työskentely- ja kuluapurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn, lasten ja nuorten kulttuuriin sekä kulttuuriperintöön (kotiseututyö) liittyviin hankkeisiin, pelien taiteelliseen suunnitteluun ja taiteen viemiseen hoitolaitoksiin.

Otavan Kirjasäätiö: 1.–29.2.2020. Apurahoja kirjalliseen toimintaan, oppimateriaalien ja sähköisten oppimateriaalien kehittämiseen, kirjallisuuden ja lukemisharrastuksen edistämiseen.

Oskar Oflunds Stiftelse: 15.1.-15.2.2020. Vuoden 2020 haussa apurahoja kulttuuriin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Mm. julkaisu- ja painotoimintaan, yhdistys- ja kansalaistoimintaan ja kirjallisuuteen.

Selkokeskus: haku päättyy 31.1.2020. Avustusta selkokirjan julkaisukustannusten osittaiseksi kattamiseksi.

Jane ja Aatos Erkon säätiö: Jatkuva haku. Apurahoja kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto:huhti-toukokuussa. Apurahoja tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen.

Palkansaajasäätiö: hakuajat elokuussa ja joulukuussa. Apurahoja palkansaajien taloudellisen tietämyksen ja säästäväisyyden edistämiseen.

Taiteen edistämiskeskus/ Keski-Suomen Taidetoimikunta: useita eri hakuja vuoden aikana. Mm. käännöstyöhön, taitelijoiden liikkuvuuteen, kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen, rasismin vastaiseen toimintaan.