Wanted: Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytään järjestöedustaja!

Wanted: Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytään järjestöedustaja!

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä kaipaa täydennystä päihde- ja mielenterveystyön ja/tai työllisyydenhoidon järjestöedustajasta!

Mikä järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä?

Keski-Suomen Järjestöareena on toiminut vuodesta 2008 alkaen keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen liiton yhteistyöelimenä. Vahvistaakseen järjestöjen asemaa ja yhteistä vaikuttamistyötä Järjestöareenan toimijat perustivat vuoden 2019 alussa Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän. Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä toimii Keski-Suomen Järjestöareenan tavoitteiden mukaisesti.

Mitä kumppanuuspöytä käytännössä tekee?

Vuonna 2019 Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä linjasi tehtäväänsä ja sopi toiminnan tärkeimmät tavoitteet sekä aloitti tiedonkeruun kustakin järjestötoimialasta. Loppuvuodesta 2019 kumppanuuspöydässä arvioitiin ensimmäisen vuoden toimintaa. Tapaamisten muistiot ym ovat Yhdistystorilla. Vuoden 2020 aikana tavoitteena  on luoda maakunnallinen järjestöstrategia sekä huolehtia järjestöjen osallisuudesta maakunnallisessa hyvinvointityössä ja -ohjelmassa. Lisäksi tavoitteena on resurssien mukaan jatkaa vuonna 2019 aloitettua tiedonkeruuta kunkin toimialan järjestöistä.

Keitä kumppanuuspöydässä on?

Kumppanuuspöydän aloittaessa toimintansa siihen valittiin edustajiksi 12 järjestöedustajaa laaja-alaisesti eri toimialoilta kaudelle 2019-2020. Kumppanuuspöydässä on myös Keski-Suomen liiton edustaja sekä Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja. Käynnistämiskokouksesta ja kumppanuuspöydän kokoonpanosta lisätietoja Yhdistystorilta.

Kumppanuuspöydässä päihde- ja työllisyydenhoidon järjestöedustajana on toiminut Markku Hassinen Sovatekista. Markun jättäessä paikkansa haemme nyt hänelle jatkajaa vuodelle 2020. Vuosille 2021-2022 tehdään uudet valinnat ehdokasasettelun pohjalta.

Ketä haemme?

Ehdota Kumppanuuspöydän henkilöä, jolla on laaja-alaista asiantuntijuutta päihde- ja mielenterveystyön ja/tai työllisyyden hoidon järjestöaloilta sekä halua ja mahdollisuutta käyttää aikaansa kumppanuuspöydän työskentelyyn. Ennen ehdokkaan esittämistä pyydä ehdokkaaltasi suostumus. Kumppanuuspöytä on näköalapaikka, ja samalla se työllistää jonkin verran.

Edustajien oletetaan osallistuvan kumppanuuspöydän kokouksiin (virka-aikaan, Jyväskylässä, vuonna 2020 yhteensä 6-7 kokousta). Erilaista valmistelu- ym. työtä on jonkin verran myös kokousten ulkopuolella. Kokouksista tai muusta työskentelystä ei makseta erillistä palkkiota tai matkakorvauksia. Kannattaa olla aktiivinen, vaikkei ehdokkaalla olisikaan hallussa kaikki (päihde-, mielenterveys- ja työllisyys-) alueet! Myös itseä voi ehdottaa, mikäli koet olevasi hakemamme ihminen tälle paikalle.

Esitä ehdokkaasi Kumppanuuspöytään 3.2.2020 mennessä oheisen linkin kautta: https://forms.gle/ymnjNVTR83BVBcFQ9

Valinnan tekee Keski-Suomen Järjestöareena 7.2.2020 kokouksessaan.

Lisätietoja Keski-Suomen järjestöareenasta puheenjohtaja Tiina Sivonen, tiina.sivonen@kyt.fi , 0400 365760.

Lisätietoja Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydästä ja sen työskentelystä puheenjohtaja Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi tai 050 344 0429.