Yhdistysten ja kaupungin yhteistyöstä Jyväskylässä

Yhdistysten ja kaupungin yhteistyöstä Jyväskylässä

Jyväskyläläiset yhdistykset ovat noin 2200 organisaation voimalla huomattava osa elinvoimaista Jyväskylää. Kansalais- ja yhdistystoiminta muodostavat julkisen sektorin sekä yritysten kanssa toisiaan täydentävän palvelukokonaisuuden, joka tuottaa hyvinvointia kaupunkilaisille monella eri tavalla. Yhdistykset ovat osaltaan luomassa imagoa, joka kaupungista välittyy ulospäin. Niin yksilön, kuin yhdistystenkin kohdalla osallisuus yhteiskunnassa edistää kiinnittymistä siihen ja halua toimia yhdessä yhteisten etujen eteen. Yhdistysten toiminta ei tuota taloudellista voittoa ja se on usein yleishyödyllistä sekä riippuvaista erilaisista toiminnan mahdollistavista resursseista kuten avustuksista, tiloista, välineistä ym. Jyväskylän kaupunki tukee yhdistystoimintaa monella tavalla, mutta kuinka yhdistykset löytävät kaupungin tarjoaman tuen tai palvelun? Millä tavalla yhteistä Jyväskylää rakennetaan yhdessä?

Vaikka Jyväskylän kaupunki mahdollistaakin yhdistys- ja kansalaistoimintaa eri tavoin, ei toimintamallit kaupungin ja järjestöjen yhteistyölle ole täysin vakiintuneita. Virallisia järjestöyhdyshenkilöitä ei Jyväskylässä ole, mutta kaupungilla on viisi henkilöä, joiden työnkuvaan kuuluu yhteistyö järjestöjen kanssa. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT ry) ja Jyväskylän kaupunki järjestivät toista kertaa Jyväskylän päättäjien ja yhdistysten iltakahvit -tilaisuuden edistääkseen ja kehittääkseen vuoropuhelua kaupungin päättäjien ja yhdistysten välillä. Tilaisuus pidettiin Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 31.10.2019 (iltakahvien muistiot ja materiaalit löytyvät Jyväskylän omalta kuntasivulta Yhdistystori.fi:ssä. Kuntasivulle on koottu Jyväskylän alueen yhdistystietoa.).

Keskusteluja iltakahveilla

Iltakahvitilaisuuden keskustelujen teemat kiteytyivät viestintään ja avustuksiin. Millä tavoin kaupunki viestii ulospäin yhdistyksiä koskevista asioista? Tavoittaako yhdistyksiä koskeva tieto heidät ja mistä yhdistykset saavat tietoa tarvittaessa? Onko tieto ja avustusten hakeminen yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa? Kaupungin viestinnässä on olennaisena osana Jyväskylän kaupungin nettisivusto, johon on koottu olennainen tieto viestinnästä ja avustuksista. Kaupungin viestintäsuunnitelma tehdään Jyväskylän kaupungin brändidokumentin pohjalta ja myös yhdistyksiä toivottiin huomioimaan brändidokumentti viestinnässään. Kaupunki käyttää Yhdistystori.fi -nettisivustoa löytääkseen tarvittaessa kunnassa toimivia yhdistyksiä. Yhdistykset voivat itse lisätä yhteystietonsa Yhdistystorille ja olla sitä kautta myös löydettävissä.

Kaupungilla on vuosittainen avustusbudjetti, jonka se jakaa yhdistyksille. Tilaisuudessa todettiin, että avustusbudjetti on tarpeeseen nähden rajallinen. Monissa yhdistyksissä ei tiedetä ketkä voivat hakea avustuksia tai kuinka niitä käytännössä haetaan. Avustusten hakeminen on toisille saavutettavampaa, kuin toisille. Kaupunki mahdollistaa yhdistysten toimintaa myös tarjoamalla maksuttomia tai edullisia tiloja. Ilmaisten tilojen löytäminen ja varaaminen koettiin kuitenkin haasteelliseksi. Usealle paikallaolijalle tuli uutena tietona, että esimerkiksi joidenkin koulujen tai päiväkotien tiloja voi käyttää ilmaiseksi ilta-aikaan.

Otollinen aika kehittää yhteistyötä

Jyväskylän yhdistysten ja päättäjien iltakahvit tarjosivat nyt toista kertaa yhdistyksille ja Jyväskylän päättäjille mahdollisuuden kohdata kasvokkain ja keskustella rakentavassa hengessä. Illan aikana kävi ilmi, että tarvetta ja halua yhteistyöhön on. Iltakahvi-konseptia tullaan vielä jatkamaan tulevaisuudessa. Yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia, mutta tavat siihen ovat vain osin vakiintuneita. Kenen vastuulla yhteistyön kehittäminen on tai kuka ottaisi siitä kopin? Sivistyskaupunkina Jyväskylässä on varmasti ainakin kehittämisosaamista. Voisiko esimerkiksi alueen korkeakouluista löytyä tähän tekijöitä tai ideoita? Vakiintuneet tavat yhteistyölle tarkoittavat sitä, että sen osapuolet ottavat toisensa huomioon ja kulkevat yhdessä kohti yhteisiä päämääriä. Nyt kun yhteistyölle on tahtoa ja tarvetta, on myös oikea hetki luoda ja kehittää sitä.

Anssi Karhima

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n syksyn 2019 harjoittelija sekä 3. vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.