Keskisuomalaiset järjestöt terveydenhuoltolain mukaisessa järjestämissuunnitelmassa

Keski-Suomen maakunnalliseen, terveydenhuoltolain mukaiseen sote- palveluiden järjestämissuunnitelmaan on toivottu tekstiä keskeisiltä kehittäjä- ja toimijatahoilta, mukaan lukien järjestöt. Aiempi järjestämissuunnitelma on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka, mutta nyt suunnitelma laaditaan uusiksi, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä järjestöt mukaan ottaen.

Järjestämissuunnitelman tekstejä käytetään myös haettaessa valtionavustusta maakunnalliseen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankkeeseen.

Järjestämissuunnitelmatekstiin tuotettiin kokonaiskuvaa keskisuomalaisten sote-järjestöjen määrästä ja tilanteesta sekä tulevaisuuden kuvasta ja yhteistyömahdollisuuksista muiden sote-toimijoiden kanssa. 

Keski-Suomessa on noin 500 sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistystä (=sotejärjestöt).  Lisätietoja.

Maakunnan järjestöt ovat verkostoituneet sekä Keski-Suomen järjestöareenan (vsta 2008) että Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän ja useiden eri toimialojen verkostojen avulla.  Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkostoja on koottu omille sivuilleen. Kunta-järjestöyhteistyön rakenteissa ja yhteistyökäytännöissä on Keski-Suomessa menty positiiviseen suuntaan parin viime vuoden aikana, kertoo Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa koottu Järjestöpositiivisuuden kuntatutka.

Keskisuomalaisista sote-järjestöistä noin 60 tuottaa sote-palveluita, minkä lisäksi niillä on myös yleishyödyllistä kansalaisjärjestötoimintaa. Dosentti Sakari Möttönen on laatinut 14 keskisuomalaisen palveluita tuottavan järjestön tilanteesta selvityksen (2019).

Järjestöt ehdottivat terveydenhuoltolain mukaiseen Keski-Suomen järjestämissuunnitelmaan mm. seuraavaa: 

Matalan kynnyksen elämäntapaohjauksen vahvistamiseksi sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi lisätään monitoimijaista yhteistyötä. Järjestöjen tekemä ennaltaehkäisevä työ (primaari ja sekundaaripreventio) linkitetään osaksi palvelutoimintaa.

Tulevaisuuden sote-keskusta sekä nykyisiä palveluita rakennetaan monitoimijaisesti, järjestöt ja niiden verkostot sekä erityisasiantuntemus mukaan ottaen. Tulevaisuuden sote-keskuksen suunnittelua  tehdään ihminen edellä. Muistetaan ja resursoidaan monitoimijainen työote sekä arviointi ja seuranta tulevaisuuden sote-keskusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kokonaisuudessaan järjestöjen tuottama teksti:
KS sote-järjestöt terveydenhuoltolain mukaiseen järjestämissuunnitelmaan 1.11.2019


. Teksti sai sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä hyvää palautetta.

Näkemyksiä KYTin koordinoimana kokoamassa olleet toimijat: Jyväskylän seudun Invalidit ry, Keski-Suomen Liikunta, Keski-Suomen omaisjärjestöjen verkosto Komiat, Keski-Suomen Sydänpiiri, Kuurojen liitto ry, Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry ja SOVATEK-säätiö sekä Suomen Kuurosokeat ry.

Järjestöjen tuottaman tiedon pohjalta näkemyksiä kokosi järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi, 959 344 40429. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke