Päivä Farmilla: yhteisöt mukaan ikääntyvien maatilapäivätoimintaan

Päivä Farmilla: yhteisöt mukaan ikääntyvien maatilapäivätoimintaan

Päivä Farmilla -hanke on Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin hallinnoima ja Euroopan maaseuturahaston rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on kehittää ikääntyville suunnattua maatilapäivätoimintaa sekä selvittää toimintaan osallistumisen vaikutuksia ikääntyvien toimintakykyyn. Toiminnan ajatellaan tuovan uudenlaisen virkistyspalveluiden muodon vanhuspalveluihin sekä tarjoavan uudenlaista liiketoimintamahdollisuutta maaseudulle. Hankkeessa kehitetty toimintamalli perustuu Green Care -toimintaan, jossa luontoa ja/tai luontoelementtiä hyödynnetään ihmisen hyvinvoinnin tukemisessa. Vastaavaa toimintaa on harjoitettu hyvin tuloksin eri puolilla Eurooppaa jo vuosikymmeniä, mutta Suomeen se on vasta rantautunut. Hanke antaa uudenlaisesta toiminnasta hyviä kokemuksia, selvityksen sen vaikuttavuudesta sekä vastauksia vastaavan toiminnan järjestämiseen liittyviin kysymyksiin.

Hankkeen tarkoituksena on myös kehittää verkostoja uudenlaisen toiminnan ympärille Keski-Suomen alueella toiminnan juurruttamiseksi. Tätä varten hanke on kehittänyt lyhyehkön kyselyn kaikille kolmannen sektorin toimijoille alueella, jolla yhteistyömahdollisuuksia selvitetään. Pyydämmekin mahdollisimman monia vastaamaan kyselyyn 15.11. mennessä. Linkki kyselyyn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq9J4VmFTwzNi-oQWooSYInw3tVYwsVyyqR0jzrZKkFIIXwg/viewform?usp=sf_link . Kiitos avustanne!

Hanke järjestää kaikille avoimen teemapäivän kehitetystä toimintamallista ja sen järjestämisestä. Teemapäivä järjestetään to 21.11. klo 12-16 Petäjävedellä, Lemettilän tilalla (osoite Siltatie 23, Petäjävesi). Teemapäivä on maksuton ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä. Pyydämme ilmoittautumisia teemapäivään 31.10. mennessä osoitteeseen: laura.kymalainen@gerocenter.fi .

Hankkeen kuulumisista voit lukea lisää sen blogisivustolta: https://paivafarmilla.wordpress.com/ ja Facebook-sivustolta: https://www.facebook.com/paivafarmilla/ .

Annamme mielellämme lisätietoja hankkeesta!