Keskisuomalaisissa eläkeläisyhdistyksissä 15 000 jäsentä!

Keskisuomalaisissa eläkeläisyhdistyksissä 15 000 jäsentä!

Tiesitkö, että Keski-Suomessa toimii noin 5300 yhdistystä, joista noin 500 toimii sosiaali- ja terveysalalla. Suurin osa näistä on ikääntyneiden parissa toimivia eläkeläisyhdistyksiä. Sata eläkeläisyhdistystä kokoaa yhteensä noin 15 000 jäsentä.

Eläkeläisyhdistysten jäsenet toimivat yhteiskunnassa aktiivisesti hyödyntäen elämän varrella työssä ja harrasteissa kertynyttä osaamista.

Eläkeläisyhdistysten toiminnan tavoitteena on henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääminen sekä yksinäisyyden estäminen.  Toiminta on suurelta osin ikäihmisä aktivoivaa ja kuntoa ylläpitävää. Erilaiset koulutukset sekä opinto-, liikunta-, yhteiskunta- ja kulttuuri- ym. kerhot sekä ystävä- ja muu auttava toiminta tukee elämässä. Yhteiskunnan tulisi osata käyttää eläkeläisten laajaa tietotaitoa heidän voimavaransa ja jaksamisensa huomioiden.

Yhdistysten rahoitus on todella pienistä puroista lähtevää ja talkootyötä.  Toiminnan kannalta kriittisen tärkeitä asioita ovat toiminta-avustukset ja ilmaiset tai erittäin edulliset kokoontumistilat toimintaan.

Tulevaisuuden kuvana halutaan nähdä, että lisääntyvä eläkeläisten joukko on yhteisvastuullista, aktiivista, virkeää sekä läheisistään ja kanssaihmisistään edelleen vastuun ottavia kansalaisia. Eläkeläisyhdistysten aktiivinen toiminta ylläpitää itsenäistä elämää ja terveyttä; toimintaan satsattu tuki tulee moninkertaisesti takaisin!

Faktalaatikko ja numeroita:

Eläkeläisyhdistysten kenttä on hyvin järjestäytynyt, yhdistykset tekevät keskenään ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä.

Alla mainitut toimijat ovat vuonna 2004 muodostaneet Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan (KEN). 

Näiden pääasiassa vapaaehtoispohjalta toimivien eläkeläisyhdistysten lisäksi Keski-Suomessa on lisäksi noin 15 palveluita tuottavaa eläkeläisyhdistystä, jotka ovat pääsääntöisesti Vanhustyön keskusliiton sekä Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton paikallistoimijoita. Näillä yhdistyksillä on mm. ikääntyneille tarkoitettuja asumispalveluja. Näiden toimijoiden toiminnasta ei ole tietoa infograafissa.

Tämä infograafi eläkeläisyhdistyksistä on suunniteltu yhdessä Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan toimijoiden kanssa. Syksyn ja ensi vuoden kuluessa tehdään infograafeja myös muista sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä.

Alla infograafi kaikkien kiinnostuneiden käytettäväksi eri versioina: 

Teksti: Yhdistysaktiivi Maija Piitulaisen tekstin pohjalta järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke

Lähteet: Sosten jäsenten paikallisyhdistyslistaus sekä KEN:n muodostavat toimijat.