Kysely kulttuuritoimijoille avoinna lokakuun 2019 ajan

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä kerää tietoa siitä, millaisia yhdistyksiä, järjestöjä ja seuroja Keski-Suomessa on ja mitä ne tekevät.

Kulttuuriyhdistysten ja -järjestöjen tapaamisessa syyskuussa 2019, ideoitiin toimialakohtainen kulttuurijärjestöjä koskeva tiedonkeruu kysely Keski-Suomessa toimijaverkon näkyväksi tekemistä varten. Keski-Suomessa on yli 800 kulttuurialan yhdistystä, joten tässä vaiheessa on tarkoitus luoda yleiskatsaus eri kulttuuritoimintojen järjestäjistä. Kumppanuuspöydän kosteessa ei kuvata yksittäisten yhdistysten toimintaa, vaan luodaan yleiskatsaus siihen, minkä tyyppistä toimintaa kulttuurijärjestöillä on Keski-Suomessa.

Kulttuuritoimijoille on kysymyksiä mm taidelajista, toimintamuodosta, kohderyhmästä, ja toiminta-alueesta sekä toimintaedellytyksistä. Kyselyyn voi vastata 31.10. asti ja mielellään jo aiemmin lokakuussa, mikäli mahdollista. Toivomme että jaatte kyselyä omissa verkostoissanne

Kumppanuuspöydän kysely keskisuomalaisille kulttuuritoimijoille avautuu oheisesta linkistä
https://docs.google.com/forms/d/1fTMTysnlMUIl3eJfhZ3m1fTeq7VKzbh51WrVU42Jg-4/edit?usp=sharing

Lisätietoja

Riina Kylmälahti, suunnittelija, harrastustoiminnan tuki, Suomen Nuorisoseurat ry
puh. 040 7721 609, sähhköposti: riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi

Raija Partanen, kehittämispäällikkö, kulttuuri ja luova talous
puh. 040 5950139, sähköposti: raija.partanen@keskisuomi.fi
www.keskisuomi.fi