Järjestöyhteistyötä yli toiminta-alojen

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän ideoima Keskisuomalaisten kulttuuriyhdistysten tapaaminen järjestettiin ma 2.9.2019 Kansalaistoiminnan keskus Matarassa, Jyväskylässä.

Tapaamisessa todettiin, että toimintaedellytysten säilyttäminen edellyttää yhteistä vaikuttamista. Jotta kulttuurijärjestöjen ääni saadaan kuuluviin mm. maakunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön, selvitetään avulla millaisia hyvinvointipalveluja / sekä / tai kulttuuripalveluja on olemassa ja mitkä tahot niitä järjestävät. Tärkeäksi tavoitteeksi nähtiin myös herätellä laaja-alaisesti kiinnostusta osallistumiseen ja markkinoida toimintoja yhdessä.

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän tavoitteena on vahvistaa luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen ja maakunnan välillä, vaikuttaa yhteistyörakenteisiin sekä järjestöjen toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa. Ryhmässä on laaja edustus Keski-Suomen järjestöistä eri toimialoilta ja sen tehtävänä on:
1. Vaikuttaa kaikkien Keski-Suomen järjestöjen toimintaedellytysten ja tulevaisuuden kannalta oleellisiin asioihin
2. Huolehtia järjestöjen mukana olosta maakunnan rakenteissa ja uudistustyössä, kuten hyte-työssä ja keskinäisessä ymmärryksessä toimintaympäristössä tapahtuvista asioista
3. Lisätä tietoa maakunnassa toimivista järjestöistä eri toimialoilla ja tehdä verkostoja näkyväksi
4. Synnyttää maakunnallinen järjestöohjelma/ -strategia yhdessä maakunnassa toimivien järjestöjen kanssa

Syyskuussa kulttuuritoimijoiden tapaamiseen osallistui 12 kulttuurialan toimijan edustajaa, jotka näkivät tarpeelliseksi alkaa kehitellä yhteistä portaalia, ammatti- ja harrastajatoiminta eriteltynä. Kulttuurialan yhdistysten toimijoiden tapaamisia pyritään järjestämään vuosittain esimerkiksi Keski-Suomen Liiton aloitteesta.

Tapaamisen osallistujille kerrottiin myös Taikusydän-verkoston toiminnasta, johon Keski-Suomessakin ollaan pyrkimässä mukaan. Taikusydän on taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja verkosto taiteen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyön lisäämiseksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.

Tapaamisessa ideoitiin kyselylomaketta, jonka jakelu tapahtuu Yhdistystorille tulevan linkin kautta, Kysymykset on mm taidelajista, toimintamuodosta, kohderyhmästä, ja toiminta-alueesta sekä toimintaedellytyksistä. Keski-Suomessa on yli 800 kulttuurialan yhdistystä, joten tässä vaiheessa on tarkoitus luoda yleiskatsaus eri kulttuuritoimintojen järjestäjistä.

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä kerää tietoa siitä, millaisia yhdistyksiä, järjestöjä ja seuroja Keski-Suomessa on ja mitä ne tekevät. Kumppanuuspöydän kosteessa ei kuvata yksittäisten yhdistysten toimintaa, vaan luodaan yleiskatsaus siihen, minkä tyyppistä toimintaa kulttuurijärjestöillä on Keski-Suomessa.

Kyselyyn voi vastata 31.10. asti ja mielellään jo aiemmin lokakuussa, mikäli mahdollista. Toivomme että jaatte kyselyä omissa verkostoissanne

Kumppanuuspöydän kysely keskisuomalaisille kulttuuritoimijoille avautuu oheisesta linkistä
https://docs.google.com/forms/d/1fTMTysnlMUIl3eJfhZ3m1fTeq7VKzbh51WrVU42Jg-4/edit?usp=sharing

Lisätietoja:

Riina Kylmälahti, suunnittelija, harrastustoiminnan tuki
Suomen Nuorisoseurat ry
puh. 040 7721 609
sähköposti: riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi

Raija Partanen, kehittämispäällikkö, kulttuuri ja luova talous
Keski-Suomen liitto
puh. 040 5950139
sähköposti: raija.partanen@keskisuomi.fi
www.keskisuomi.fi