Vapaaehtoistyö työyhteisöissä moninaista ja merkityksellistä

Vapaaehtoistyö työyhteisöissä moninaista ja merkityksellistä

Mitä on vapaaehtoisen arvo työyhteisölle? Miten yhteensovittaa vapaaehtoisuus ja työnteko? Näitä ja muita työyhteisöihin sijoittuvan vapaaehtoistoiminnan kysymyksiä pohdittiin Jyväskylän Valikkoverkoston Erätauko-keskustelussa 18.9. Ohjatun keskustelun aiheena oli vapaaehtoisuus työyhteisössä, ja siihen osallistui kymmenkunta vapaaehtoista ja työntekijää. Erätauko on Sitran kehittämä dialogimenetelmä rakentavaan keskusteluun. Sen avulla eri lähtökohdista tulevat ihmiset voivat käydä tasavertaista keskustelua ja ymmärtää toistensa näkökulmia paremmin.

Vapaaehtoisia toimii monissa työyhteisöissä. Jyväskylän keskustelussa nousikin vahvasti esille monimuotoisuus, niin erilaisten vapaaehtoistehtävien kuin työyhteisöjen kautta: vapaaehtoistyö voi olla ulkoiluapua, ryhmien ohjaamista, kriisitilanteissa tukemista tai  tapahtumien järjestämistä. Moni toiminta ei pyörisi ilman vapaaehtoisia. Osa vapaaehtoisista toimii hyvinkin itsenäisesti, osa ammattilaisen työparina. Joku toimii yhden henkilön tukena, toinen ryhmien kanssa.

Kaikenlaisissa vapaaehtoistehtävissä merkityksellisyyden tunne on tärkeä juttu. Tästä keskustelijoilla oli vahva yhteinen näkemys. Se, että vapaaehtoinen kokee tekevänsä jotain merkityksellistä hyvää, joko yksilön, yhteisön tai laajemman tavoitteen hyväksi, riittää korvaukseksi annetusta ajasta. Kun tekeminen on itselle mielekästä, on vapaaehtoisena hyvä toimia. Yksi keskustelijoista kiteyttikin yhteisen tunnelman: “Palkintona vapaaehtoistyössä on, että kasvaa ihmisenä.” 

Kuva. Jyväskylän Erätauko-keskustelun vetäjät Anni, Katariina ja Susanna innostuivat uudesta menetelmästä.

Moni vapaaehtoistehtävä on vaativaa ja vaikeita tilanteita tulee eteen. Joskus vapaaehtoiset voivat jäädä yksin vaikeiden tilanteiden kanssa. Työyhteisöissä olisi tärkeä varmistaa, että vapaaehtoisilla on tukea tarjolla ja mahdollisuus keskusteluun. Tuki voi olla myös vertaistukea samaa vapaaehtoistyötä tekevän kanssa.

Työyhteisön vapaaehtoiselle antama arvostus ja vapaaehtoisen hyvä vastaanottaminen koettiin tärkeänä.  Perehdytys nähtiin erityisen merkityksellisenä, jotta vapaaehtoinen kokisi olevansa osa työyhteisöä. Jaettu kokemus siitä, että vapaaehtoiset ovat arvokas voimavara, ei ole työyhteisön koosta kiinni. Pienilläkin asioilla voi vaikuttaa siihen, että vapaaehtoinen kokee olevansa osa työyhteisöä ja tervetullut.  Vapaaehtoisen ja työyhteisön yhteispeli koettiin silloin helppona, kun jokainen tietää oman tehtävänsä ja roolinsa eikä vapaaehtoisen tarvitse kantaa ylimääräistä vastuuta.

”Tätä menetelmää oli todella avartavaa testata ja tulemme varmasti hyödyntämään Erätaukoa jatkossa.”, kertovat keskustelun ohjanneet ja organisoineet Katariina Luoto Keski-Suomen Yhteisöjen Tuesta, Susanna Turkkila Keski-Suomen Näkövammaisilta ja Anni Viinikainen Monikulttuurikeskus Gloriasta. Kolmikko sekä tiimissä myös mukana ollut Tiina Kurittu (Jyväskylän kaupunki) saivat Erätaukoon kattavan perehdytyksen Kansalaisareena ry:ltä. Keskustelun antia käydään läpi Valikkoverkostossa ja näin yhteinen ymmärrys vapaaehtoistyön merkityksestä työyhteisöissä kasvaa.