Järjestötoimija: kerro kokemuksista rakennerahastoihin ja erityisesti ESR-rahaston tukiin liittyen

Järjestötoimija: kerro kokemuksista rakennerahastoihin ja erityisesti ESR-rahaston tukiin liittyen

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt syksyllä 2018 tulevan EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelun vuosille 2021-2027. Ohjelmatyön valmistelussa määritellään EU:n asetusten perusteella Suomen tarpeisiin vastaava strateginen tavoitekokonaisuus, tuettava toiminta ja hallinnon menettelyt.

Ohjelmien toteuttamiseen Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat saaneet tukea omille hankkeilleen erityisesti ESR-rahastosta, jonka tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

SOSTE on mukana ohjelmatyön kumppanuustyöryhmässä sekä alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelevassa työryhmässä. SOSTEn tavoitteena on ollut se, että järjestöjen toiveet tulevat näkymään tulevalla kaudella sekä ohjelmissa, hankekokonaisuuksissa että rahoituksessa.

Lakivalmistelun käynnistyttyä SOSTE haluaa kuulla järjestöjen kokemuksista rakennerahastoihin ja erityisesti ESR-rahaston tukiin liittyen. Tavoitteena on saada yleiskuva siitä, miten järjestöt ovat hyödyntäneet alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta, mihin ollaan oltu tyytyväisiä ja missä kohdin järjestelmässä on kehittämisen mahdollisuuksia.

Kyselyn viimeinen vastauspäivä on perjantai 27.9.2019.