Sote-uudistuksesta valtakunnan ja maakunnan tasolla sekä järjestöjen näkökulmasta

Sote-uudistuksesta valtakunnan ja maakunnan tasolla sekä järjestöjen näkökulmasta

Ohessa ajankohtaiskooste sote-uudistuksen valtakunnan tilanteesta sekä Keski-Suomen kuntien yhteistyöstä ja kaikesta tästä järjestöjen näkökulmasta, ole hyvä! 

Valtakunnan taso: sote-uudistus ja tulevaisuuden sote-keskusohjelma

Hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. STM on asettanut sote-uudistuksen johtoryhmän ja seurantaryhmän sekä neljä jaostoa. Näiden toimikausi on 27.8.19-31.5.2023. Järjestöjen edustajia on sote-uudistuksen seurantaryhmässä. Johtoryhmän, seurantaryhmän ja jaostojen kokoonpano. Johtoryhmä toimii myös hallitusohjelmassa mainitun Tulevaisuuden sote-keskusohjelman ohjausryhmänä.

Uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan, ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan.

Uudistus rakennetaan 18 maakunnan ja viiden yhteistoiminta-alueen pohjalle. Yhteistoiminta-alueet pohjautuvat nykyisiin erityisvastuualueisiin (erva-alueet). Maakuntien vastuulle tulevat tässä vaiheessa sote-palvelut sekä pelastustoimi. Siitä, tuleeko maakunnista monialaisia eli tuleeko niiden vastuulle muitakin palveluita, käynnistetään parlamentaarinen valmistelu, ja selvitystyön tulos tulee vuoden 2020 loppuun mennessä.

 Tulevaisuuden sote-keskukset ovat moniammatillisia palvelukeskuksia. Tavoitteena on mm. peruspalvelujen parempi saatavuus ja palveluiden yhteen sovittaminen sekä ehkäisevän ja ennakoivan työn painotus.

Keski-Suomessa on jo otettu askelia kohti tulevaisuuden sote-keskusta järjestöjen ja terveysasemille toimivien palvelu- ja sosiaaliohjaajien yhteistyöllä. Tämä työ jatkuu, lue lisää Yhdistystorilta ja laita kalenteriisi seuraava tilaisuus 26.11.2019 klo 13-16!

 

Maakunnan taso: Sote-palveluiden uudistaminen ja sote-uudistukseen varautuminen Keski-Suomessa

 Sote-uudistuksen tavoitteet eivät ole kadonneet mihinkään, ja Keski-Suomessa on paljon valmiuksia edetä edellisellä hallituskaudella tehdyn työn pohjalta. Valtakunnallisen tason etenemistä seurataan. Ainakaan tässä vaiheessa Keski-Suomessa ei siis lähdetä rakentamaan uutta, yhteistä kuntayhtymää. Jos järjestämisvastuullinen maakunta syntyy, sen mukaisesti edetään.

Nyt maakunnan sote-palveluita uudistetaan ja kehitetään toiminnallisen yhteistyön kautta. Sote-uudistuksen maakunnallisen työryhmän valmistelijana on Anu Pihl. Maakunnallisessa yhteistyössä keskitytään nyt kehittämistä vaativiin peruspalveluihin. Näitä ovat mm. perheoikeudelliset palvelut ja sosiaalipäivystys,  vaativan lastensuojelutyön yhteistyö sekä asiakas- ja palveluohjaus sairaala Novassa.

Keski-Suomessa selvitetään myös, missä määrin vammaispalveluita olisi mahdollista järjestää maakunnallisesti. Tämä työ pohjautuu mm. keväällä 2019 julkaistuun maakunnalliseen vammaispalveluselvitykseen, jota esiteltiin myös järjestöille.  Vammaisjärjestöt ovatkin aktivoineet verkostojaan ja vievät asiantuntemustaan mm. Kosken koordinoimaan vammaispalvelutyöryhmään. Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmä on avoin, ja jakelulistalle pääsee ilmoittautumalla sivi.talvensola@koske.fi.

 

Mitä tämä kaikki tarkoittaa keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen kannalta syksyllä 2019 ja vuonna 2020?

Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on edelleen varmistaa järjestöille tunnustettu asema ja tarkoituksenmukainen rooli nyt ja tulevaisuudessa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa mm. eri toimijoiden yhteistyön koordinointia ja aktiivista viestintää, järjestötoiminnan tiedon keruuta ja näkyväksi tekemistä sekä järjestöjen tukea ja kiinnittämistä tulossa oleviin uudistuksen rakenteisiin.

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tulevasta toiminnasta keskustellaan syksyn aikana lukuisissa verkostotapaamisissa. Keskusteluiden tuloksia hyödynnetään vuoden 2020 jatkohakemusta kirjoitettaessa. Kevään 2020 STEA-hakuun valmistellaan hakemus vuodesta 2021 alkaen. Tällä varmistetaan se, ettei Keski-Suomessakaan jäädä tyhjän päälle kun sote-uudistus toden teolla nytkähtää eteenpäin!

Kerromme suunnitelmistamme ja varsinkin hankkeen toiminnasta mahdollisimman aktiivisesti– seuraa siis hankkeemme eri kanavia ja pysy ajan tasalla!

Sähköposti (jakelulistalle pääsee ilmoittautumalla os anne.astikainen@kyt.fi)

Jyväskylässä 2.9.2019 järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen