Keski-Suomen vammaisjärjestöt verkostoituvat! 

Keski-Suomen vammaisjärjestöt verkostoituvat! 

Keski-Suomessa toimii lähes sata sairaus- ja vammaisjärjestöä.  Maakunnan  vammaispalveluista keväällä 2019 julkaistun selvityksen mukaan ”Keski-Suomessa on poikkeuksellisen monipuolinen ja sisällöltään rikas ekosysteemi, jonka vuorovaikutuksen avulla maakunnan vammaisten ihmisten tarvitsemat palvelut ja tuki voidaan nostaa ”keskiarvosuomalaisesta” edelläkävijän tasolle”. Selvityksen tekijät suosittelevat mm, että ”vammaispalveluiden kehittämistyötä kannattaa tehdä yhdessä eri toimijoiden, mm. vammaisjärjestöjen kanssa”.

Keski-Suomen vammaispalveluiden selvitystä esiteltiin keväällä vammaisjärjestöjen edustajille. Samassa tilaisuudessa sovittiin vammaisjärjestöjen yhteistyön tiivistämisestä. Niinpä yhteensä 24 eri vammaisjärjestöjen edustajaa kokoontui 26.8.19 pohtimaan yhteistyön tarvetta. Illan kaksituntisen työskentelyn aikana hahmoteltiin mm. vammaisjärjestöjen yhteisen verkoston tehtävää. Paikalla olijoiden mielestä verkostoa tarvittaisiin ”YYA-hengessä” päällekkäisyyksien välttämiseksi, tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi sekä yhteisen vaikuttamistyön kanavaksi. Extraa olisi virkistäytyminen yhdessä.

Jatkossa toivottiin 2-4 tapaamista vuodessa sekä tapaamisille selkeästi määriteltyä koollekutsujaa. Sovittiin, että koollekutsujana on KYTin hallinnoima KS Vaikuttavat järjestöt -hanke yhdessä Invalidiliiton, KS Näkövammaisten, Näkövammaisten liiton ja Jyväskylän Seudun Invalidien toimijoiden kanssa.  Tällä porukalla kutsutaan siis maakunnan vammaisjärjestöjen väki koolle myös jatkossa. Seuraa siis sähköpostiasi ja Yhdistystorin uutisointia!

27.8.2019 Anne Astikainen, järjestöjen muutosagentti

KYT/ Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke