Netti tuo järjestöt sosiaaliohjaajan ulottuville

Netti tuo järjestöt sosiaaliohjaajan ulottuville

Jyväskylän ja lähikuntien terveysasemilla työskentelee sosiaaliohjaajia, joiden työtä on neuvoa asiakkaita heidän elämäntilanteissaan askarruttavissa asioissa ja ohjata ihmisiä sopivien palveluiden pariin. Järjestöt ja yhdistykset tarjoavat paljon sellaista toimintaa ja tukea, mihin sosiaaliohjaajat ohjaavat asiakkaita säännöllisesti. Osa järjestöistä ja niiden palveluista jää kuitenkin pimentoon, sillä ajantasaista tietoa ei ole helposti ja tasalaatuisesti sosiaaliohjaajien saatavilla eivätkä kaikki yhdistykset ole ohjaustyötä tekeville välttämättä entuudestaan tuttuja.

Nyt sosiaaliohjaajien ja järjestöjen yhteistyötä ja keskinäistä tiedonvaihtoa tiivistetään JYTEn ja Keski-Suomen seututerveyskeskuksen alueilla. Ensimmäinen sysäys syvenevälle yhteistyölle oli  21.8. Jyväskylässä järjestetty kehittämisiltapäivä, johon saapui salin täydeltä terveysasemien sosiaaliohjaajia, sosiaali- ja terveysjärjestöjen väkeä sekä muiden yhteisöjen edustajia. Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen (KYT ry) toteuttamassa iltapäivässä kartoitettiin lähtötilannetta viestinnän, tiedontarpeiden ja yhteistyötoiveiden osalta sekä tutustuttiin tarkemmin sosiaaliohjaajien työhön.

Yhteistilaisuudella ennakoitiin myös hallitusohjelmassa mainittua tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa. Jyväskylän kaupungin valinnanvapaushanketta luotsannut Riitta Pylvänen totesi yhteisen tilaisuuden olevan hieno saavutus: ”On hienoa huomata, että olemme täällä menossa hallitusohjelman viitoittamaan suuntaan etupainotteisesti”.

Yksi iltapäivän keskeisimmistä havainnoista oli, että sosiaaliohjaajien työssä netti on hyvin ahkerasti käytetty ja helpoksi koettu asiakasohjauksen työväline. Nimenomaan järjestötietoa ohjaajat etsivät usein nettisivuilta ja hakukoneiden avulla.  ”Netistä löytyvät sähköiset materiaalit ovat nopeasti saatavilla ja näppäriä tulostaa asiakkaalle. ”, sosiaaliohjaajat summasivat. Tiivistä, selkeää ja yhdessä paikassa oli ohjaajien toive sähköiselle järjestötiedolle.

”Meillä Keski-Suomessa Yhdistystori.fi tarjoaa mainion, valmiin kanavan järjestötiedon kokoamiseen. Palvelu on ilmainen ja jokainen järjestö voi syöttää sinne itse haluamansa tiedot toiminnastaan. Sosiaaliohjaajan työtä helpottaa, kun yhdistykset ja niiden palvelut löytyvät kätevästi ja yhteismitallisesti yhdeltä sivustolta.”, kertoi tapaamisessa Yhdistystoria esitellyt Katariina Luoto KYT-järjestöpalveluista.

Yhteiskehittämistä, verkostoitumista ja tiedonvaihtoa jatketaan marraskuussa: sosiaaliohjaajien ja sote-järjestöjen seuraava tapaaminen on 26.11.2019 klo 13-16 Kansalaistoiminnankeskus Matarassa Jyväskylässä.

Lisätietoja jatkosta ja 21.8. muistio löytyvät Yhdistystorilta.