Nyt mahdollisuus kommentoida Avoimen hallinnon toimenpideohjelmaa!

Nyt mahdollisuus kommentoida Avoimen hallinnon toimenpideohjelmaa!

Avoin hallinto edistää kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan kehittämiseen!

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja IV:n toimenpideohjelman luonnoksesta  vuosille 2019-2023. Avoimen hallinnon työn perimmäisiä tavoitteita on kaksi: tukea luottamuksen vahvistamista yhteiskunnan eri toimijoiden välillä ja auttaa varmistamaan kaikkien tasavertaiset osallisuusmahdollisuudet yhteiskunnan toimintaan ja sen kehittämiseen.

Käy tutustumassa toimenpideohjelmaan ja kommentoi sitä 31.8.2019 mennessä Lausuntopalvelussa.