Rahoitushakuja tulossa!

Rahoitushakuja tulossa!

Etsitkö rahoitusta yhdistyksenne kulttuuritapahtumaan, lisäeuroja hyvän toiminnan kehittämiseen tai vaikkapa uuteen julkaisuun?

Tässä vinkkejä syksyn 2019  rahoituksista, joita myös yhteisöt voivat hakea:

  • Jane ja Aatos Erkon säätiö (jatkuva haku): säätiö edistää taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta ja hyvinvointia.
  • Alfred Kordelinin säätiö (haku 1.-15.8.2019): apurahoja tieteisiin, kirjallisuuteen, taiteisiin ja kansanvalistukseen.
  • Kansan Sivistysrahasto (haku 1.-31.8.2019): säätiö tukee sivistys- ja kulttuurityötä, yhteiskunnallisesti painottunutta toimintaa ja työväenkulttuuria.
  • Koneen Säätiö (haku 1.–15.9.2019): rahoitusta kulttuurityöhön, tieteen ja taiteen pariin.
  • Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö (haku päättyy 16.9.2019): apurahoja lasten ja vanhusten hyvinvointia edistäviin sosiaalisiin hankkeisiin. Ei matka- tai kokouskulujen taikka painatuskustannusten tukemiseen.
  • Otavan Kirjasäätiö (haku 1.-31.10.2019): apurahoja kirjalliseen toimintaan ja lukemista edistäviin hankkeisiin.
  • Minela Säätiö (haku 1.10.-30.10.2019): avustuksia nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Säätiö voi avustaa myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yksittäisiä nuoria.
  • Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma (haku päättyy 30.9.2019): taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa.
  • OLVI-säätiö (haku 1.7.-30.9.2019): avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, avustaa lahjakkaitten nuorten opintoja ja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä, avustaa kotiseututyötä sekä tukea ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä,
  • Ragnar Ekbergin säätiö (haku erikseen ilmoitettavina ajankohtina loka-marraskuussa): rahoitusta puutteessa olevien, turvattomien tai muutoin apua tarvitsevien lasten, nuorten ja ikääntyvien ihmisten auttamiseen erityisesti tilanteissa, joissa suomalaisen yhteiskunnan antama apu on riittämätön.