Järjestöselvitys: kilpailutuksissa käyttäjä unohtunut

Järjestöselvitys: kilpailutuksissa käyttäjä unohtunut

Järjestöjen palvelut auttavat huono-osaisuuteen ankkuroituneita ihmisiä. Keski-Suomessa kevään 2019 aikana tehdyn selvitystyön mukaan näiden palveluiden kilpailuttamisessa on käyttäjän näkökulmasta epäonnistuttu.

Järjestöjen palvelutuotannon selvitystä on koostanut dosentti Sakari Möttönen, joka esitteli alustavia tuloksia järjestöille 11.6.2019 Jyväskylässä. Tarkasteltujen 14 järjestön reilut 23 000 asiakasta ovat ns. heikossa asemassa olevia henkilöitä.

Selvityksessä mukana olleiden järjestöjen osalta avustukset ovat vähentyneet, suorat toimeksiantosopimukset vähenemään ja kilpailutukset vastaavasti lisääntymään päin. Paine kilpailutukselle ei nouse asiakkaiden tarpeista, vaan hankintalaista.

Eräänä selvityksen alustavana tuloksena voidaan todeta, että kilpailutukset ovat yleensä epäonnistuneet. Muun muassa toiminnallisia tavoitteita ei ole saavutettu ja palvelujen laatu on heikentynyt.

Selvityksen loppuraportti valmistuu alkusyksystä, ja se julkistetaan syyskuussa järjestettävässä seminaarissa. Selvitystyön taustatahona toiminut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry tiedottaa ajankohdasta heti päivämäärän varmistuttua.

Tarkemman koosteen selvitystyön alustavista havainnoista voi lukea tästä.

Kuva 11.6.2019 tilaisuudesta: Anne Astikainen