OLKA®-toiminta tukee potilasta arjessa

OLKA®-toiminta tukee potilasta arjessa

Oletko jo tutustunut OLKA®-toimintaan?

OLKA® on koordinoitua vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista ja tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA®-toimintaa voi jaotella kolmeen eri osa-alueeseen: OIVA-tietopalveluun, TOIVO-tukipalveluun sekä  Vapaaehtoiseen ILONA-palveluun. Jyväskylän OLKA®-toiminta koostuu sekä keskussairaalan että Kansalaistoiminnankeskus Mataran OLKA®-pisteistä, joista Mataran piste painottuu erityisesti järjestöihin ja heidän toimintaansa.

OIVA-tietopalvelu – potilasyhdistykset mukana toiminnassa

Potilasyhdistykset ovat tiiviisti mukana OLKA®-toiminnassa järjestämällä teemapäiviä sairaalassa sekä Matarassa. OIVA-tietopalvelun kautta voi saada tietoa potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen palveluista. Järjestötoimijat: Mataran aulan OLKA®-pistettä saa varata esittelyyn ja toimintaan, esim. maanantaisin klo 12-14 väliselle ajalle. Otahan yhteyttä vapaaehtoistoiminnan kehittäjään Niina Kankare-Anttilaan, p. 044 773 8234, tai niina.kankare-anttila@kyt.fi.

TOIVO-tukipalvelu – vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa

TOIVO-tukipalvelun kautta voi toimia vertaistukihenkilönä saman sairauden läpikäyneille tai sairastuneille. Vertaistukihenkilönä toimiminen edellyttää koulutuksen (esimerkiksi yhdistyksen järjestämä). Vertaistalo.fi -verkkopalvelun kautta voi saada tietoa eri sairauksista, lukea kokemustarinoita tai etsiä yhteystietoja potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin. Lue lisää Vertaistalo.fi -verkkopalvelusta täältä.

Vapaaehtoinen ILONA-palvelu

Vapaaehtoisena juttukaverina, esiintyjänä, aula-avustajana tai tukihenkilönä voi toimia myös ilman kokemusta sairaudesta. ILONA-palvelu tarjoaa mahdollisuuden olla sairaalassa potilaiden ja heidän läheistensä ilona ja seurana.

Kaikki OLKA®-toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset valmennetaan tehtäviinsä. Vapaaehtoiset eivät ota kantaa tai osallistu hoito-toimenpiteisiin eivätkä korvaa henkilökunnan työtä. Vapaaehtoistoiminta tapahtuu yhteisesti sovitulla osastolla tai toimipaikassa, OLKA®-pisteillä ja sairaalan aulassa.

Lisää tietoa OLKA®-toiminnasta Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin verkkosivuilta sekä Facebookista OLKA Jyväskylä.