Mitä saimme aikaan vuonna 2018 – KYTin toimintakertomus julkaistu!

Mitä saimme aikaan vuonna 2018 – KYTin toimintakertomus julkaistu!

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) on vakaa ja tunnustettu kolmannen sektorin toimija. Järjestöt, julkisen sektorin toimijat ja asiakkaat luottavat KYT-yhteisöön… Tällä hetkellä KYT on noin neljänkymmenen työntekijän yhteisö, jonka liikevaihto vuositasolla on yli 2 miljoonaa euroa. KYT-yhteisön menestyminen perustuu vankkaan arvopohjaan. Käytännön toiminnassa pyritään osallisuuteen, moniäänisyyteen, ihmislähtöisyyteen ja kanssalaisuuteen… KYT on yhteiskunnallinen vaikuttajayhteisö, joka pitää järjestöjen puolta ja tuo esille niiden arvokasta työtä heikommassa asemassa olevien auttamisessa.”

Näin kuvailee KYT-yhteisöä hallituksen puheenjohtaja Sakari Möttönen juuri julkistetussa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen vuoden 2018 toimintakertomuksessa.

Vuonna 2018 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuella oli toimintaa kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Maantieteellisen kattavuuden lisäksi KYTin toiminnan laajuutta kuvaa hyvin myös se, että yhteisön erilaisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin osallistui vuoden aikana lähes 1400 yhdistystä, mikä on noin kolmannes maakunnan yhdistyksistä.

Mitä kaikkea KYTin toiminta pitikään sisällään vuonna 2018?

Tutustu KYTin   vuoden 2018 toimintakertomukseen tästä.