Maakunta- ja sote-uudistuksen opit sekä jatkoaskeleet järjestöjen näkökulmasta

Maakunta- ja sote-uudistuksen opit sekä jatkoaskeleet järjestöjen näkökulmasta

Pääsiäisen alla tiedoksenne, mitä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta on opittu ja kuinka oppeja hyödynnetään myös jatkossa. Maakuntavalmistelun näkökulmasta järjestöyhteistyö on ollut toimivaa ja opettavaista. Myös jatkoaskelissa järjestöt ovat mukana.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on tekeillä loppuraportti myös järjestöyhteistyöstä

Raportissa kuvataan järjestöjen kanssa tehtyä yhteistyötä maakuntavalmistelun näkökulmasta. Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä keskusteli raportin alustavasta sisällöstä vastuuvalmistelija Emmi Hyvösen kanssa 17.4. Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän jäsenet kommentoivat raporttiluonnosta pääsisäisen jälkeen, minkä jälkeen uudistuksen johtoryhmä käsittelee raporttia. Lopulta raportin anti esitellään maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun avoimessa loppuseminaarissa 29.5. Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen osallistuu loppuseminaariin mm. paneelin kommentoijana.

Alustavasti raporttiin on tulossa järjestöyhteistyöhön liittyen mm. seuraavia havaintoja:

  • Vastuuvalmistelijoiden näkemyksen mukaan järjestöjen kautta on tullut eniten palautetta asiakasnäkökulmasta, mikä on erityisen arvokasta.
  • Jatkossa hoito- ja palvelukuvauksissa tulee huomioida nykyistä paremmin järjestöjen rooli ja tehdä se näkyväksi. Tämä vaatii yhteistä suunnittelua ja rakenteita sekä tietoa järjestöistä.
  • Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen kanssa tehty yhteistyö on edesauttanut järjestöjen näkyväksi tekemistä sekä järjestöjen keskinäistä verkostoitumista.
  • Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä -rakenne on arvokas, ja yhteistyötä jatketaan olemassa olevien organisaatioiden kanssa – lue tästä lisää alempaa.

Keski-Suomen kunnat tiivistävät vapaaehtoista yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden ympärillä, järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä mukaan työhön

Keski-Suomen kuntien kunnanjohtajat sekä luottamushenkilöjohto kokoontuivat 16.4. yhteiseen tapaamiseen keskustelemaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta maakunta- ja sote-uudistuksen lakien kaatumisen jälkeen. Vapaaehtoista yhteistyötä lähdetään Keski-Suomessa tiivistämään kuntien ja kuntayhtymien välillä. Erillistä selvitystä kuntayhtymästä tai yhteisestä organisaatiosta ei tässä vaiheessa tehdä, vaan odotetaan maan tulevan hallituksen esitys sote-uudistuksen valmistelun suunnasta ja aikataulusta.

– Jatkoaskeleista sovitaan, kun on selkeä näkymä tulevaisuuden suunnasta hallitusohjelman kautta. Kuntien tapaamisia jatketaan ja jos valtakunnallisesti ei yhteistä suuntaa löydy, keskustellaan kuntien tahtotilasta käynnistää esiselvitys kuntayhtymästä tai Keski-Suomen omasta yhteistyömallista, totesi tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela.

Vapaaehtoisella yhteistyöllä tarkoitetaan konkreettisten esitysten tekemistä kunnille ja kuntayhtymille siitä, mitä ja millaisin kustannuksin nykypalveluita voidaan kehittää ja yhdenmukaistaa Keski-Suomessa. Selvitystyö pureutuu ensimmäisessä vaiheessa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa tehtyihin havaintoihin. Malleja valmistellaan kuntien perusturvajohtajien ja sairaanhoitopiirin johdon yhteistyössä.

Järjestöt mukana myös seuraavissa askelissa

 Maakunta- ja sote-uudistuksen vastuuvalmistelijat tukevat järjestöjen kiinnittymistä myös yllä kuvattuihin seuraaviin askeliin. Muun muassa järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä otetaan yhteistyöhön mukaan. Monialaisena järjestöjen yhteen kokoajana kumppanuuspöytä on merkittävä rakenne, joka kiinnittyy tässä vaiheessa Keski-Suomen liittoon. Lisäksi monet järjestöt ovat tiivistäneet myös omia, toimiala- ja substanssiperusteisia verkostojaan, mitä tarvitaan siinä vaiheessa, kun valmistelu etenee.

Seuraavista askelista tiedotan lisää heti kun asia etenee.

Iloisin pääsiäisterveisin, järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen