Väliaikatietoja soten kaaduttua: järjestöjen näkymistä ja tulevista yhteistyörakenteista

Väliaikatietoja soten kaaduttua: järjestöjen näkymistä ja tulevista yhteistyörakenteista

Ohessa soten kaatumisen jälkeen väliaikatietoja mm. siitä, miten ja missä järjestöjen näkymistä ja tulevista yhteistyörakenteista sekä Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tulevaisuudesta keskustellaan.

Uudistuksen johtoryhmän ja valmistelijoiden näkemys järjestökumppanuudesta

Kaikissa valmisteluun osallistuneissa organisaatioissa on valmius ja halu sitoutua jatkossakin kumppanuuteen, erityisesti sote-palveluiden osalta. Valmistelun aikana kertynyt tieto kootaan hyödynnettäväksi myös jatkossa. Tulossa mm: tuottajatapaaminen 27.3, missä keskustellaan mm. eri toimijoiden yhteistyön jatkamisesta. Kokoan tapaamiseen järjestöjen näkökulmasta listan asioista, joita tulee huomioida jatkossa. Vastuuvalmistelijoiden kanssa keskustelemme 1.4. järjestöyhteistyöstä uudistuksen raukeamisen jälkeen.

Uudistuksen johtoryhmä ja valmistelijat ovat linjanneet, että valmistelun aikana syntyneet rakenteet halutaan säilyttää.

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä kiinnittyy tässä vaiheessa Keski-Suomen liittoon. Kumppanuuspöytä piti 22.3.19 ensimmäisen varsinaisen kokouksensa. Tapaamisten muistiot ja muut materiaalit ovat Yhdistystorilla.  Osa Kumppanuuspöydän edustajista on jo kutsumassa oman toimialueensa järjestöjä koolle. Keski-Suomen lapsi- ja perhejärjestöjen tapaaminen tiistaina 9.4. klo 14.00-16.00. Lisätietoja tapaamisesta Raisa Ojaluodolta Suomen Monikkoperheistä: koordinaattori@suomenmonikkoperheet.fi

Uudistuksen kaatumisen vaikutukset Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeeseen

Hankkeessa on tehty järjestöyhteistyötä sekä uuden maakunnan että kuntien kanssa. Erityisesti uuden maakunnan rakentamiseen liittynyt yhteistyö asemoidaan uudelleen, mutta järjestö- kuntayhteistyötä jatketaan kuten tähänkin asti. KYTin hallitus on jo tähän mennessä linjannut, että järjestöjen tulee olla mukana seuraavissakin uudistuksen vaiheissa, eikä hankkeen tarve ole kadonnut soten kaatumisesta huolimatta. STEAlle laaditaan erillisten ohjeiden mukaan väliaikaraportti tähän asti tehdystä työstä. Jatkohakemus vuodelle 2020 laaditaan toimintaympäristön muutokset huomioiden.

Järjestö- kuntayhteistyön vahvistamiseksi käynnissä ovat alueelliset elinvoimapajat

Elinvoimapajoja on vielä viidellä alueella Keski-Suomessa!  Pajat ovat saaneet valtavan hyvää palautetta, kannattaa siis mennä mukaan ja tiedottaa myös laajasti eteenpäin!

Keski-Suomen maakunnan valmistelutyön alasajosta päivitetään tietoa KS2021 -sivuille.

Jos mieleesi herää mitä tahansa kysymyksiä näihin asioihin liittyen, olethan yhteydessä!

26.3.2019 Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen