Ääni maakunnissa toimivien järjestöjen puolesta! – kampanja

Ääni maakunnissa toimivien järjestöjen puolesta! – kampanja

Ääni maakunnissa toimivien järjestöjen puolesta! – kampanjaan on ilmoittautunut mukaan lähes 90 kansanedustajaehdokasta eri vaalipiireistä ja eri puolueista! Ehdokkaat ovat sitoutuneet ajamaan seuraavia asioita:

  • Maakunnissa toimivia järjestöjä tulee kuulla päätöksenteossa ja ottaa mukaan hyte- ja sote-valmistelutyöhön
  • Maakunnissa toimivat järjestöt tulee tunnistaa ja tunnustaa osaavina ja tasavertaisina kumppaneina

SOTUNET on välittänyt viestiä tästä kampanjasta puolueiden piirijärjestöille ja tarvittaessa myös paikallisyhdistyksille. Kansanedustajaehdokkaat ovat itse ilmoittautuneet mukaan ja lähettäneet haluamansa tekstin.

Kampanjan yhteistyökumppanina Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Eduskuntavaalit 2019:

  • ennakkoäänestys kotimaassa: 3. – 9.4.2019
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 3. – 6.4.2019
  • vaalipäivä: 14.4.2019
  • tulosten vahvistaminen: 17.4.2019
  • eduskunta aloittaa työnsä 23.4.2019
  • eduskuntaan valitaan 200 kansanedustajaa