Onneksi on joku!

Onneksi on joku!

SOTE-järjestöt tekevät äärettömän arvokasta työtä kohdatessaan ihmisen tämän ollessa hauraimmillaan ja suurien mullistusten edessä. Niiden toiminta koskettaa lähes kaikkia suomalaisia –monia heidän huomaamattaan. Järjestöt voivat tarjota konkreettista apua kriisin äärellä tai pitkäaikaisempaa hoivaa. Järjestöt tarjoavat myös tietoa, harrastusmahdollisuuksia sekä vertaistukea ja ne edistävät sairauksien tutkimusta.  Päätöksenteossa sote-järjestöt antavat äänen niille, joita ei muuten kuultaisi ja, joilla ei ole voimaa tai halua tulla yksin tarpeineen esiin. On tärkeää, että sote-järjestöjen arvokkaan toiminnan merkitys huomataan –vain niin apua tarvitsevat sitä myös löytävät ja toiminta löytää tukijansa sekä tekijänsä. 

Onneksi on joku -kampanjassa haluamme tuoda esiin sote-järjestöjen työtä tarinoiden kautta. Julkaisemamme tarinat osoittavat, minkälaisissa tilanteissa sote-järjestöt ihmiset kohtaavat ja minkälaiset upeat ihmiset toiminnan takana ovat. Kutsumme kaikki ilmiantamaan oman jokunsa. Kuka on ollut sinulle merkittävä henkilö jossain elämänvaiheessa tai -tilanteessa? Tarinoita voi kertoa somekanavissa tunnisteella #onneksionjoku tai #turattdetfinnsnån.

Lisätietoa SOSTEn sivuilla.