Oikeusministeri Matarassa: Häkkänen pitää järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista ja ennaltaehkäisyyn satsaamista tärkeänä

Oikeusministeri Matarassa: Häkkänen pitää järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista ja ennaltaehkäisyyn satsaamista tärkeänä

Oikeusministeri Antti Häkkänen vieraili Kansalaistoiminnankeskus Matarassa Jyväskylässä maanantaina 25.2.2019. Häkkäsen kanssa keskustelemaan kokoontui monitoimijainen järjestöjoukko. Järjestöjen esiin nostamat asiat liittyivät kansalaisjärjestöjen avustusjärjestelmään, vapaaehtoistoimintaan, aktiivimalliin ja laajasti ottaen järjestöjen toimintaedellytyksiin.

Kansalaisjärjestöjen avustusjärjestelmän uudistamisessa yksi tärkeimmistä asioista olisi byrokratian purkaminen. KYT ry:n toiminnanjohtaja Raili Haaki totesi, että toiminnan arviointia ja seurantaa tarvitaan, mutta monen toimijan kohdalla eri rahoituslähteiden pilkkomisesta ja raportoinnista seuraa metsän kadottaminen puilta. Erilaisille ja eri kokoisille toimijoille voisi olla erilaiset avustusjärjestelmät sekä tarkoituksenmukainen seuranta ja raportointi.Keski-Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Kaisu Kumpulainen kertoi ministerille maakunnan 300:sta kylästä ja 200:sta kyläyhdistyksestä. Häkkänen totesi, että kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja aktiivisten ihmisten toiminnan merkityksen ymmärtäminen on aivan oleellinen asia nyt ja tulevaisuudessa. Monikulttuurikeskus Glorian toiminnanjohtaja Anni Viinikainen avasi ministerille keskuksen monipuolista toimintaa. Häkkäsen mukaan kansalaisjärjestöjen rooli hyvien väestösuhteiden ylläpitämisessä on merkittävä.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Antti Rajala Jyväskylän kaupungilta kiitti eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmää sen työstä. Seuraavalle hallitukselle Rajala lähetti toiveen aktiivimallin uudistamiseksi. Ihmisten osallisuuden ja aktiivisuuden kannalta tärkeää olisi, että vapaaehtoistoimintaan osallistuminen olisi osa aktiivimallia. Haasteena on mallin velvoittavuus suhteessa vapaaehtoistoiminnan eetokseen. Toisen haasteen asettaa se, että työtön työntekijä ei voi toimia vapaaehtoisena yksityisessä yrityksessä, esimerkiksi hoivakodissa. Pulmia tuottaa ennen kaikkea se, että Suomesta puuttuu vapaaehtoistyön laki ja siten lain suoma turva toiminnalle. Ihmisten kannalta virkamiesten erilaiset tulkinnat johtavat erilaiseen kohteluun ja usein turhiinkin selvityspyyntöihin.

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen KYT ry:stä nosti esiin järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen toimintaympäristön muutoksissa. Astikainen korosti integraation merkitystä paljon palveluita käyttävien ihmisten näkökulmasta. Hän nosti esiin myös järjestöjen toiminnan moninaisuuden säilyttämistä: hybridimaisen toimimisen mahdollisuutta sen sijaan, että toiminta pitäisi kategorisesti jakaa joko palvelutuotannoksi tai yleishyödylliseksi.

Ministeri Häkkäsen vieraillessa Matarassa, oli juuri samana päivänä oikeusministeriön kutsusta koolla Helsingissä työpaja kansalaisjärjestöjen avustuskäytännöistä. Myös KYT sai kutsun tähän tilaisuuteen, mutta kerroimme kommenttimme suoraan ministeri Häkkäselle.

KYT ry koosti terveiset oikeusministerille kansalaistoiminnan tukemiseksi. 

Jutun kuvat: Susanna Matikainen