Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan yhteinen kumppanuuspöytä käynnistyi

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan yhteinen kumppanuuspöytä käynnistyi

Keski-Suomen järjestöt ja tulevan maakunnan valmistelijat käynnistivät yhteisen kumppanuuspöydän tapaamiset

– Lainsäädännön ympärillä tilanne vielä elää – kumppanuuspöytä tiivistää yhteistyötä myös nykytoimijoiden välillä

Keski-Suomen järjestöt ja maakuntavalmistelu tiivistävät yhteistyötään. Maanantaina 11.2.19  ensimmäistä kertaa kokoontunut järjestöjen ja maakunnan yhteinen kumppanuuspöytä valmistautuu tulevan maakunnan käynnistämiseen. Ryhmässä on laaja edustus Keski-Suomen järjestöistä eri toimialoilta. Kumppanuuspöydän tavoitteena on vahvistaa luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen ja maakunnan välillä, vaikuttaa tulevan maakunnan ja järjestöjen yhteistyörakenteisiin sekä järjestöjen toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa.

Lainsäädännön ympärillä eletään parhaillaan ratkaisevia hetkiä. Kokouksessa todettiin, että kumppanuuspöytä jatkaa toimintaansa lainsäädännön valmistelusta riippumatta joko maakunnan tai sen valmisteluun osallistuvien nykyorganisaatioiden keskustelukumppanina sekä sparraamalla tulevaisuuden palvelurakenteiden uudistustyötä Keski-Suomessa.

Järjestöjen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, työllisyyspalveluiden ja hyvinvointia edistävien palveluiden yhteistyön tiivistäminen on tärkeää, mikäli palveluiden painopistettä aiotaan yhteisesti muuttaa korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Järjestöjen rooli asukkaiden hyvinvointia edistävässä työssä on kiistaton. Yhteistyö järjestöjen ja kuntien tai valtionhallinnon välillä on kuitenkin Keski-Suomessakin osin hajanaista.

Järjestöjen välistä yhteistyötä on Keski-Suomessa tehty jo pitkään. Maakunnassa on toiminut jo yli kymmenen vuotta Keski-Suomen Järjestöareena, joka on toiminut yhteistyössä Keski-Suomen liiton kanssa. Painopiste työssä on ollut järjestöjen välisen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteistyö maakunnan kehittämisessä yhdessä maakuntaliiton kanssa. Nyt käynnistetty Kumppanuuspöytä on uusi rakenne, jonka toimintatapoja kehitetään yhdessä järjestöjen ja maakunnan kanssa.

Kumppanuuspöydän kokoonpano, puheenjohtajaksi järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen

Kumppanuuspöydässä on 12 järjestöedustajaa laaja-alaisesti eri toimialoilta. Valinnan edustajista teki Keski-Suomen Järjestöareena 28.11.2018 olleessa kokouksessaan. Kumppanuuspöydän kokoonpano vuosina 2019-2020 on:

– Eläkeläisjärjestöt: Maija Piitulainen, Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta
– Kulttuuri: Riina Kylmälahti, Suomen Nuorisoseurat/Keski-Suomi
– Kylä- ja asukastoiminta: Kaisu Kumpulainen, Keski-Suomen Kylät
– Lapset ja perheet: Annemari Sinikorpi, MLL:n Järvi-Suomen piiri
– Liikunta: Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta
– Monikulttuurisuus: Emmanuel Sibomana, Paremmin Yhdessä ry
– Nuorisojärjestöt: Sirkka Suomäki, Suomen 4H/Keski-Suomi
– Omaistoiminta/mielenterveys: Vaula Ollonen, FinFami – Mielenterveysomaisten keskusliitto
– Potilasjärjestöt: Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri
– Päihdetyö/työllisyydenhoito: Markku Hassinen, Sovatek
– Vammaisjärjestöt: Tarja Honkanen, Invalidiliitto ry
– Yhteistoimintajärjestöt: Anne Astikainen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Kumppanuuspöytä valitsi puheenjohtajakseen Anne Astikaisen. Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytään kuuluvat myös kehittämispäällikkö Raija Partanen (sihteeri) Keski-Suomen liitosta ja Emmi Hyvönen Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta sekä Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuesta.

Keski-Suomen järjestöareena haki ehdokkaita kumppanuuspöytään marraskuussa 2018 avoimella haulla. Kumppanuuspöydän ehdokkailta edellytettiin sitoutumista ja mahdollisuutta käyttää aikaansa työskentelyyn. Lisäksi ehdokkailla odotettiin olevan laaja-alaista asiantuntijuutta järjestökentästä. Keskisuomalaiset järjestöt ehdottivat Kumppanuuspöydän jäseneksi 24 järjestöasiantuntijaa.

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän toimikausi on kaksi vuotta. Valinnan kokoonpanosta tekee tulevaisuudessakin Keski-Suomen Järjestöareena kausittain avoimella haulla. Kumppanuuspöytä edistää Keski-Suomen Järjestöareenan määrittelemiä tavoitteita järjestötoiminnan osalta ja auttaa järjestöjä valmistautumaan paremmin toimintaympäristön muutoksiin. Kumppanuuspöydän taustalla Keski-Suomen Järjestöareena jatkaa toimintaansa kokoontumalla myös jatkossa kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja Keski-Suomen Järjestöareenasta ja Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydästä löytyy Yhdistystorilta 

Lisätietoja myös:
Kumppanuuspöydän puheenjohtaja Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi, puh. 050 344 0429 tai Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen, tiina.sivonen@kyt.fi, puh. 0400 365 760

Asiasanat

maakunta, sote-uudistus, maakuntauudistus, vaikuttaminen, järjestö, kumppanuus,