Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry hakee uraohjaajaa Koutsaamo 2 -hankkeeseen

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry hakee uraohjaajaa Koutsaamo 2 -hankkeeseen

Haluatko auttaa ihmisiä tunnistamaan vahvuuksiaan ja työllistymään itselleen sopivaan paikkaan? Motivoiko sinua uusien toimintamallien kehittäminen ja kokeileminen työllistämisessä? Uraohjaajan tulee olla ajan tasalla tämänhetkisistä työelämän muutoksista, modernista työnhausta, Keski-Suomen työllisyyskentästä ja sen toimijoista. Mikäli tiimityöskentely ja uusien toimintamallien kehittäminen asiakastyön lisäksi työvoimapoliittisessa hankkeessa kiinnostaa, voit olla etsimämme henkilö!

Koutsaamo 2 -hankkeessa tarjotaan yksilöllistä ja henkilökohtaista uraohjausta sekä ryhmävalmennuksia, joiden avulla autetaan työttömiä työnhakijoita pääsemään eteenpäin urapolullaan ja vahvistetaan heidän edellytyksiään työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Koutsaamo 2 on osa Uraverkosto.fi kokonaisuutta, johon kuuluvat Suomen Nuorisoseurojen Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa -hanke sekä Jyvässeudun 4H-yhdistys ry:n Luotsaamo 2.0 -hanke. Verkostossa kehitetään yhdessä uudenlaisia toimintamalleja ja valmennuksia sekä rakennetaan työnantaja- ja verkostoyhteistyötä. Koutsaamo 2 on käynnistynyt tammikuussa 2019 ja sen toimintaa rahoittaa Keski-Suomen TE- toimisto sekä Jyväskylän kaupunki ja hallinoijana toimii Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Uraohjaajan tehtäviin kuuluu:
– Asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus eri kanavissa sekä asiakaslähtöiset ryhmävalmennusten tarvekartoitukset.
– Osallistuminen Koutsaamo 2 kehittämistyöhön ja verkostoyhteistyöhön.
– Uraverkoston valmennusten ideointiin ja suunnitteluun osallistuminen, sekä koulutus ja/tai ryhmävalmennusten toteuttaminen osana työtä.
– Asiakkaiden ohjausprosessien mallintaminen ja kehittäminen yhteistyössä Uraverkoston kanssa.
– Sovitut työnantajayhteistyöhön, kehittämiseen ja viestintään liittyvät tehtävät.

Mitä toivomme sinulta?

Omaat kokemusta työllistämisestä ja uraohjaamisesta ja sinulla on työhön sopiva korkeakoulututkinto. Osaat auttaa työnhakijoita tunnistamaan ja sanoittamaan osaamistaan, muotoilemaan myyviä työhakudokumentteja ja näkemään uusia mahdollisuuksia työllistyä. Sinulla on ymmärrystä työllistämisen parissa olevista toimijoista sekä verkostoja työnantajiin. Työskentelyotteesi on kehittävä ja sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot, joiden avulla osaat luoda luottamuksellisia suhteita asiakkaisiin. Viestit sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti ja omaat hyvät yhteistyö- ja verkostoitumistaidot sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa toimimiseen. Arvostamme myös koulutus-, valmennus- ja kehittämiskokemusta sekä kokemusta projektityöskentelystä.

Tarjoamme itsenäisen ja antoisan tehtävän asiakkaiden parissa ja mahdollisuuden kehittää työllistämistä tukevia palveluja. Meillä on ihmisläheinen työyhteisö, jossa saat tiimin ja verkoston tuen työllesi sekä mahdollisuuden vaikuttaa omaan työskentelytapaasi. Uraohjaaja on osa Kansalaistoiminnankeskus Mataran ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n työyhteisöä. KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja kanssalaisuudelle. Yhdistys ylläpitää kansalaisten avoimia kohtaamispaikkoja, järjestää koulutusta, antaa neuvontaa ja ohjausta sekä toimii aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan kehittäjänä.

Tarkempia tietoja paikkaan liittyen löydät tästä.

Lähetä avoin hakemuksesi ja CV:si 14.2.2019 mennessä osoitteeseen: tuuli.sahi@kyt.fi. Otsikkokenttään: Koutsaamo 2, uraohjaaja.

Lisätietoja: Tuuli Sahi p. 0400 304 109, tuuli.sahi@kyt.fi tai Raili Haaki, p. 050 304 6245, raili.haaki@kyt.fi